EXPO: ALLES IS GEGEVEN

De Educatieve Academie stelt met trots een nieuwe lentetentoonstelling voor.

ALLES IS GEGEVEN
Kunstenaar: Jan Steenhoudt
Vormgeving: Theodoor Dirkx

7 maart 2019 – 30 juni 2019

Beeldend kunstenaar Jan Steenhoudt maakt zelf niets. Zo is zijn ervaring. Kunst leeft in en door hem, onafhankelijk van het eigen verlangen naar schepping. Een veelheid aan mogelijkheden, een beladen en geladen erfdeel, een doorvoeld contact met het onderbewuste zoekt uitgedrukt te worden in verschillende beeld- en vormtalen. Om deze talen correct en helder te hanteren, om het idioom beet te pakken en het dichterlijk potentieel ten volle te ontwikkelen, schiep Jan Steenhoudt vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden kunstenaarspersoonlijkheden.

Deze vijf zijn Carlos Bosque, Marie-Jeanne Pierrot, Pete Holz, Karlmaria von Waldstein en Roxy Woods. Zij werken elk op een heel eigen manier, hebben een heel eigen artistiek proces en hanteren andere materialen en media. Al mag het leven en de geschiedenis van elk van deze personen verzonnen zijn, hun artistieke intenties en de uitdagingen en verlangens die daarbij horen zijn dat niet. Zij produceren werk afzonderlijk van elkaar en gaan tegelijk onderling een dialoog aan.

In de educatieve Academie gaat dit werk in interactie met het publiek.