Hilde Vleugels schreef een nieuw boek: ‘De Chaosfluisteraar’

Niet zonder enige fierheid melden we graag dat het nieuwe boek van Hilde Vleugels ‘De Chaosfluisteraar’ voortaan beschikbaar is bij je favoriete boekhandelaar.

Met ‘De Chaosfluisteraar’ begeeft Hilde zich op het raakvlak tussen kunst en psychotherapie, twee domeinen die haar nauw aan het hart liggen. De expressie van de menselijke psyche heeft psychotherapeuten en andere hulpverleners altijd gefascineerd en omgekeerd is wie in kunst geïnteresseerd is vaak in de ban van de menselijke geest. Een van de dingen die kunst en psychotherapie gemeen hebben is namelijk dat ze beide een verschuiving in het hart kunnen teweegbrengen, een trilling die door het hart heen gaat, een verruiming van de geest.

‘De Chaosfluisteraar’ is ondertussen het vierde boek van Hilde en richt zich tot een breed publiek, maar in het bijzonder tot iedereen die een van beide aangehaalde domeinen, en liefst allebei, een warm hart toedraagt. Het boek handelt over het belang van creativiteit als helende en verbindende kracht. Het bevat tal van praktische tips voor therapeutisch werk en creatieve werkvormen.

Naar aanleiding van de boeklancering ging I.V.-therapeut en auteur Annemie Willemse in gesprek met Hilde over schrijven, het verhaal achter de titel, de raakvlakken tussen kunst en psychotherapie, de wetenschappelijke kijk op het gegeven en de sacrale dimensie ervan. In de video (zie hieronder) getuigen naast algemeen directeur van de Educatieve Academie Marco Alibertis ook verschillende I.V.-therapeuten / kunstenaars over hun eigen beleving van de helende en verbindende kracht van creativiteit. I.V.-therapeut en docent Moïra Nauwens leest enkele passages uit het boek voor.

Hilde Vleugels richtte samen met Bruno Van den Bosch in Antwerpen de Educatieve Academie op. Samen zijn ze ook de grondleggers van de Interactionele Vormgeving (I.V.). Hilde is stafdocente, schrijfster en visueel kunstenaar. De ‘Chaosfluisteraar’ wordt uitgegeven door Witsand Uitgevers. Het boek is rijk geïllustreerd, telt 288 blz. en bevat tal van tips en oefeningen. Prijs: 29,95 euro – EAN9789492934574