Privacy-beleid

Wij dragen jouw privacy hoog in het vaandel.
Daarom doen wij er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.
Het privacy-beleid op onze website is steeds de verklaring die van toepassing is.
Het staat ons vrij deze aan te passen waar nodig.
Deze versie dateert van 27 april 2018.

De deelnemers aan (of de klanten van) de Korte Training ‘Hoogsensitief en Happy’, die online plaatsvindt, dienen ook de Privacyverklaring van docente Enya Hooyberghs te lezen en te aanvaarden. Dit gebeurt via deze link met de Privacy verklaring op haar website. Lees ook de paragraaf over deze online training onder onze Algemene Voorwaarden.

Welke gegevens wij verwerken & waarom

De Educatieve Academie kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van ons inschrijfformulier op de website. Sommige van deze gegevens zijn louter gebaseerd op jouw toestemming. Denk aan een nieuwsbrief of Interactief. Jij kan deze toestemming dan ook ten allen tijde intrekken door je uit te schrijven of door ons een mailtje te sturen op info@educatieve-academie.be.

De Educatieve Academie kan volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor – en achternaam: We spreken jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken! Ook op je certificaat of diploma prijkt jouw naam.
  • Adresgegevens: Deze gegevens hebben wij nodig om je onze Interactief te bezorgen als je deze per post wenst te ontvangen & om de factuur op te maken. Ook de folders met ons aanbod worden nog steeds per post verstuurd.
  • Geboortedatum: Voor sommige opleidingen is het belangrijk dat je een bepaalde leeftijd hebt, daarom houden we deze gegevens bij.
  • Telefoonnummer: we contacteren je graag telefonisch mocht er last minute iets veranderen in onze planning.
  • E-mail adres: het grootste deel van onze communicatie verloopt via email. We sturen je op je e-mailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over een opleiding & ook je factuur bezorgen we je per mail. Indien je ervoor kiest om onze nieuwsbrief te ontvangen of de digitale Interactief, zal je deze ook per mail ontvangen.
  • Ip adres & co : wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat jij gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

De Educatieve Academie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo  hoort. Jouw gegevens worden bewaard in onze database & soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, ons secretariaat met een speciale sleutel af te sluiten en onze kaften met jouw gegevens achter slot en grendel te bewaren.

Delen met anderen

De Educatieve Academie verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stel dat jij je facturen niet betaalt en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij jouw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder. Of stel dat jij je recht op educatief verlof wil uitoefenen, dan dienen wij hiervoor een attest met jouw aanwezigheid op te stellen & dit door te geven aan je werkgever.

In kaart brengen van jouw websitebezoek

Op de website van de Educatieve Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website.

De Educatieve Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van jouw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Net zoals er in het echte leven een varia aan cookies bestaat (wij eten er het liefste met chocolade  :D), is dat ook op het internet zo.

Functionele cookies

Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytische cookies
Na akkoord met onze cookiepolicy gebruikt deze website cookies voor het volgen van gebruikers door de site m.b.v. Google Analytics en de Facebook Pixel. Via Google Analytics en de pixel worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze cookies worden ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw surfgedrag voor jouw relevante inhoud te tonen.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?
Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics

De Educatieve Academie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Educatieve Academie te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Educatieve Academie heeft hier geen invloed op.

De Educatieve Academie heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Educatieve Academie verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Jouw rechten.

Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe wij je gegevens verwerken. Uiteraard antwoorden we ook graag op al je vragen. We ontvangen je verzoek tot inzage graag per mail en bezorgen je dan een print-screen uit onze database. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@educatieve-academie.be.

Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@educatieve-academie.be.

Recht tot beperking

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zullen wij tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

Recht tot overdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen. Stel dat jij ergens anders een opleiding gaat volgen, dan kunnen wij jou een uittreksel bezorgen – op basis van de gegevens in onze database – van de door jou gevolgde opleidingen. Deze gegevens kan jij dan bezorgen aan je nieuwe onderwijsinstelling.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Hou er ook rekening mee dat als je ons vraagt om je gegevens te verwijderen wij voor jou niet meer kunnen nakijken welke opleidingen je volgde en je dus ook geen kopie van facturen, certificaten of diploma’s kunnen bezorgen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal de Educatieve Academie zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

Aanpassingen

Wij  behouden ons het recht voor om dit privacy-beleid aan te passen waar nodig. Bijvoorbeeld als de wet dit vraagt, of als we merken dat we je gegevens toch op een andere manier verwerken dan voorzien is. Je kan de meest recente versie altijd op onze website terugvinden.

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.

Als wij je rechten niet zouden respecteren, kan je het volgende doen:

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door de Educatieve Academie, kan jij je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.