Biologische psychiatrie. Feiten, mythes en vooroordelen.

Auteurs: Arnoud Tanghe en Els De Winter
ISBN: 90-441-1466-2
Uitgeverij: Antwerpen/Apeldoorn; Garant-Uitgevers n.v. 2004 (eerste druk 2004)

Biologische psychiatrie 1 geeft op feitelijke en eenvoudige wijze voorlichting over de biologische psychiatrie. Beschreven wordt hoe ver de wetenschap staat en hoe deze praktisch en haalbaar wordt toegepast in een bredere diagnose en behandeling met psychofarmaca.

Na een uiteenzetting over spraakverwarring in de geestelijke gezondheidszorg, inzake geestelijke problemen en psychiatrische stoornissen, vertellen de auteurs wat biologische psychiatrie precies is. Uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis van de biologische psychiatrie, vóór en na de impasse in 1960. Tevens staat men stil bij de huidige impasse: de strijd tussen psychotherapie en biologische psychiatrie om hun wetenschappelijk gelijk.

Een praktische inventaris van de psychiatrische ziekten wordt gevolgd door een schets van haalbare psychotherapie voor psychiatrische ziekten. Tot slot wordt specifiek ingegaan op het aandeel van de biologische psychiatrie bij depressie, een ziekte waarrond veel vooroordelen en hardnekkige mythen bestaan. Het aandeel van de biologische psychiatrie bij andere belangrijke psychiatrische ziektebeelden wordt besproken in Biologische Psychiatrie 2.

Arnoud Tanghe is Neuropsychiater en verbonden aan het fusieziekenhuis Sint-Jan – Sint-Fransiscus Xaverius te Brugge en aan de ambulante Groepspraktijk in Vlaanderen en Nederland.

Els De Winter is Geneesheer-Specialist-in Opleiding in de Psychiatrie en Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving.

Beide boeken vormen één geheel. Ze maken duidelijk dat de geestelijke gezondheidszorg er zonder biologische psychiatrie en haar psychofarmaca totaal ander zou uitzien, zowel qua diagnose en behandeling als qua toekomstverwachting voor de psychiatrische patiënt. Door de ‘strijd om het gelijk’ dreigt echter de wetensschappelijke opbouw van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de biologische psychiatrie in het bijzonder te stagneren.

Deze boeken worden aanbevolen voor geïnteresseerden en voor psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, patiënten en familie die samen het bonte landschap van de geestelijke gezondheidszorg uitmaken.

Formaat: 223 blz.
Prijs: €€15 (per deel)