Biologische psychiatrie. Feiten, mythes en vooroordelen.

Auteurs: Arnoud Tanghe en Els De Winter
Boel 1: ISBN: 90-441-1466-2
Boek 2: ISBN: 90-441-1434-4
Uitgeverij: Antwerpen/Apeldoorn; Garant-Uitgevers n.v. 2004 (eerste druk 2004)

 

Biologische psychiatrie 1 geeft op feitelijke en eenvoudige wijze voorlichting over de biologische psychiatrie. Beschreven wordt hoe ver de wetenschap staat en hoe deze praktisch en haalbaar wordt toegepast in een bredere diagnose en behandeling met psychofarmaca.
Na een uiteenzetting over spraakverwarring in de geestelijke gezondheidszorg, inzake geestelijke problemen en psychiatrische stoornissen, vertellen de auteurs wat biologische psychiatrie precies is. Uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis van de biologische psychiatrie, vóór en na de impasse in 1960. Tevens staat men stil bij de huidige impasse: de strijd tussen psychotherapie en biologische psychiatrie om hun wetenschappelijk gelijk.
Een praktische inventaris van de psychiatrische ziekten wordt gevolgd door een schets van haalbare psychotherapie voor psychiatrische ziekten. Tot slot wordt specifiek ingegaan op het aandeel van de biologische psychiatrie bij depressie, een ziekte waarrond veel vooroordelen en hardnekkige mythen bestaan.
In Biologische Psychiatrie 2 wordt het aandeel van de biologische psychiatrie bij andere belangrijke psychiatrische ziektebeelden besproken.

 

Arnoud Tanghe is Neuropsychiater en was verbonden aan het fusieziekenhuis Sint-Jan – Sint-Fransiscus Xaverius te Brugge en aan de ambulante Groepspraktijk in Vlaanderen en Nederland. Hij werkt heden nog in zijn Groepspraktijk Psychotherapie & Biologische Psychiatrie en Co-therapie.

Els De Winter was Geneesheer-Specialist-in Opleiding in de Psychiatrie. Zij heeft heden een ambulante praktijk als Psychiater, is Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving, en docent en supervisor aan de Educatieve Academie.

 

Beide boeken vormen één geheel. Ze maken duidelijk dat de geestelijke gezondheidszorg er zonder biologische psychiatrie en haar psychofarmaca totaal ander zou uitzien, zowel qua diagnose en behandeling als qua toekomstverwachting voor de psychiatrische patiënt. Door de ‘strijd om het gelijk’ dreigt echter de wetenschappelijke opbouw van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de biologische psychiatrie in het bijzonder te stagneren.
Deze boeken worden aanbevolen voor geïnteresseerden en voor psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, patiënten en familie die samen het bonte landschap van de geestelijke gezondheidszorg uitmaken.

 

Formaat: Boek 1: 223 blz. – Boek 2: 261 blz.
Prijs: €20 (Boek 1), €23 (Boek 2), €40 (Boek 1&2 samen)