Interactionele Vormgeving: handboek psychotherapie

Auteur: Marleen Van Laere
ISBN: 978-94-929-3434-5
Uitgeverij: Witsand Uitgevers

Hoe verhoudt de cliënt zich tot anderen, tot zijn omgeving, tot zichzelf, tot zijn situatie…? Het zijn de centrale vragen waarmee de Interactionele Vormgeving- of I.V.-therapeut aan de slag gaat om bij of met de cliënt interactie tot stand te brengen of te bevorderen. De theatermetafoor en de zogenoemde I.V.-driehoek, waarbij de Regisseur, de Acteur en het Publiek de belangrijkste interactiefuncties zijn, vormen handige hulpmiddelen bij deze methode.

Als I.V.-docent aan de Educatieve Academie te Antwerpen en als ervaren I.V.-therapeut kwam Marleen Van Laere op het idee dit leerboek samen te stellen. Daarin schetst ze ook de vele therapeutische mogelijkheden van de ‘opengeklapte driehoek’ en de zogenoemde tetraëder. In dit boek bundelt ze, behalve de benodigde theorie, filosofische uitgangspunten en spirituele en transpersoonlijke inzichten die I.V. ondersteunen, ook eigen ervaringen, praktijkvoorbeelden en tal van tips. Het resultaat is een onuitputtelijke bron van inspiratie en een vernieuwende kijk op de unieke en soms totaal onverwachte mogelijkheden die het werken met I.V. biedt.

Sinds Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch in 1989 Interactionele Vormgeving op de kaart zetten, zijn het belang en de populariteit van deze integratieve psychotherapiemethode zowel in Vlaanderen als in Nederland alleen maar gegroeid. Dit boek is dan ook onmisbaar voor alle I.V.-therapeuten (in opleiding) en ongetwijfeld ook alle andere integratief opgeleide psychotherapeuten.

Formaat: 170 x 240
Prijs: € 24,95
Het boek is voor I.V.-studenten verkrijgbaar op het secretariaat van Educatieve Academie.
Of bestel het boek hier.