Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen.

Auteur: Paul Heyndrickx; Ief Barbier, Hilde Driesen, Monique Van Ongevalle en Koen Vansevenant
ISBN: 978-90-209-5884-3
Uitgeverij: LannooCampus
Jaar van uitgave: 2005

In onze samenleving is er een groep mensen die nog nauwelijks of geen aansluiting bij de samenleving vindt. Deze mensen werden in hun existentiële vertrouwen zo diep en/ of veelvuldig gekwetst dat het effect van deze kwetsuur op de verschillende terreinen van het leven zijn weerslag heeft. Ze zijn ‘meervoudig gekwetst’. Niet alleen de samenleving, maar evenzeer hulpverleners krijgen hierdoor vaak moeilijk contact met hen. Het gaat o.a. om thuislozen, jongeren uit de Bijzondere jeugdzorg, kansarmen, mensen die op steun van het O.C.M.W. beroep moeten doen, langdurig en/of moeilijk tewerk te stellen werklozen.

Vanuit de contextuele visie als leidraad, aangevuld met andere visies, wordt een andere bril opgezet. Van hieruit worden theoretische en praktische handvatten aangereikt hoe opnieuw tot verbinding te komen met mensen die het zo goed als opgegeven hebben. Belangrijke sleutels hiertoe zijn o.a. het fundamentele geloof in de eigen capaciteiten, krachten van cliënten, een diep respect voor hen en als motor de dialoog zoals Nagy dit begrijpt. De dialoog met ‘meervoudig gekwetsten’ aangaan impliceert bovendien voor de hulpverlener dat hij zichzelf in de hulpverlenersrelatie inbrengt en is bijgevolg niet vrijblijvend, maar wel boeiend en verrijkend. Dit is ‘geven en nemen/ontvangen’ in de praktijk.

Ief Barbier (°1958) is I.V.-therapeut en licentiaat in de Wijsbegeerte en in de Sociale en Culturele Antropologie.Tevens is hij systeemtherapeut en heeft hij een eigen praktijk. Met een ruime werkervaring in de thuislozensector als basis, werkt hij daarnaast in een time-out project met jongeren die met schooluitval bedreigd worden.

Formaat: 17,0 x 24,0 cm
Prijs: € €24,50