Veranderende denkbeelden in de psychotherapie

Auteur: Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
ISBN: 978-90-341-9299-8
Uitgeverij: Standaard Uitgeverij
Nu verdeeld door Uitgeverij De Boeck

Ver denk

Dit is een boek over de visie en therapeutische methode die sinds 1989 vorm zoekt en vindt: de Interactionele Vormgeving (I.V.). De klemtoon ligt op de filosofische uitgangspunten, op de basisattitude van de I.V.-therapeut en op het integratieve en transpersoonlijke karakter van deze eigentijdse psychotherapie. De theoretische beschouwingen zijn doorweven met stukjes levensverhaal van cliënten, praktijkvoorbeelden en praktische handvatten.

 

 

 

Formaat: 170 x 240
Prijs: € 31
Het boek is voor I.V.-studenten verkrijgbaar op het secretariaat van Educatieve Academie.
Of bestel het boek hier.