Verkeerd verbonden

Als het niet klikt met iemand, dan kan dit je echt raken. Zowel professioneel als in je privéleven, kom je wel eens in een situatie terecht waarbij je het gevoel hebt dat je niet op dezelfde golflengte zit als je gesprekspartner.

Uit verschillende onderzoeken over de hulpverleningsrelatie blijkt dat de klik of resonantie in het werken met mensen enorm belangrijk is voor het welslagen van de hulpverlening. Echt contact tussen de hulpverlener en de cliënt is dus van wezenlijk belang.

In dit werk verdiept de auteur zich in het thema “wat als het niet klikt in de hulpverleningsrelatie”? Elke professional komt het vroeg of laat tegen dat je iemand in de professionele context ontmoet waarbij het niet klikt, waarbij je geen verbinding krijgt. Maar klopt dit gevoel dan wel? Of is het eerder een illusie van het moment. Moet je hier iets mee en is de cliënt ermee gebaat als je dit aanwendt in de begeleiding?

De auteur verkent met dit werk de eigen innerlijke wereld van de hulpverlener, omdat dit (samen met de feedback van de cliënt) een belangrijk instrument is om te toetsen of de hulpverlening zijn doel mist of bereikt. Hij geeft de lezer een blik achter de schermen van de hulpverlener/therapeut. Met eigen voorbeelden, zowel positieve als negatieve ervaringen, toetst hij de theorie aan de praktijk. Hij geeft concrete instrumenten en modellen aan om jezelf in vraag te stellen als er geen klik is en hij biedt enkele hulpbronnen aan. Na het lezen van dit boek kan de hulpverlener aan de slag met situaties waarbij er geen klik is tussen hulpverlener en cliënt.

Jan Jacobs is psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving. Hij is sinds het begin van zijn loopbaan aan de slag als mensenwerker. Eerst in de rol als opvoeder – begeleider, daarna als docent en in diverse leidinggevende functies. Daarnaast is Jan de voorbije jaren actief geweest in diverse organisaties

“Dit boek behandelt de grond van elke therapeutische relatie. In tijden van dreigende oppervlakkigheid, van pseudo-efficiëntie en van korte termijn denken, is het een noodzaak om steeds weer te benadrukken dat elke hulpverlening valt of staat met de band tussen hulpverlener en cliënt. Jan Jacobs beschrijft dit proces op heldere en didactische wijze, met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Het maakt het boek bijzonder bruikbaar voor hulpverleners van uiteenlopende achtergrond. Aanbevolen, zowel voor beginnende therapeuten als voor ervaren collega’s.” – Dirk De Wachter

Bestel het boek hier.