V.V.T.I.V.

Interactionele Vormgeving heeft haar eigen beroepsvereniging:

De Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving vzw (V.V.T.I.V.) .

Voorzitter: Sabien Jagers

U kan de V.V.T.I.V. bereiken via info@vvtiv.be.

Surf nu naar de website! www.vvtiv.be

Deze site geeft info over V.V.T.I.V., en wil een plaats van interactie zijn voor studenten I.V. en I.V-therapeuten.