TOUW-avond op 13 september

Ken jij TOUW al? TOUW is een vzw die elke woensdag op de Educatieve Academie gratis psychotherapie biedt aan cliënten die het financieel moeilijk hebben.

Jij kan deze cliënten ook helpen: ofwel als TOUW-therapeut: op woensdag op de Educatieve Academie ( min. 2uur/week) – als I.V.-student ben je welkom vanaf IV2 ; ofwel als TOUWplus-therapeut: dwz in je eigen praktijk in het Antwerpse (min. 1uur/week) – als I.V.-student ben je welkom vanaf IV4.

Wil jij helpen? Kan jij helpen? Of heb je liever nog wat extra info vooraleer je te engageren? Kom dan zeker naar de TOUW-avond op woensdag 13 september om 19u. Touw presenteert dan de (nieuwe) plannen over zijn werking. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Dit is de agenda van de TOUW-avond:

 • Hoe een dossier efficiënt kan zijn. Het dossier is een heikel punt in vele hulpverleningsorganisaties: uitgebreid, dubbels, enz. Bij Touw lijken we een handig evenwicht te hebben gevonden. Belangrijk voor een degelijke (samen)werking van agendering, aanwezigheid therapeuten, planning lokalen, maar ook voor de registratie!
 • Touw in grafieken gegoten. Onze vrijwilliger Gilbert giet alle data keurig in tabellen en grafieken tot een interessant overzicht van 2020-2022. Voorproefje: de gemiddelde cliënt is een Belgische alleenstaande vrouw met vervangingsinkomen, … Wat leren we eruit? Voer voor interactie!
 • Onthaal gepimpt. De onthaalvrijwilligers en verbindingstherapeuten willen alle cliënten een onthaalgesprekje geven om Touw en het concept ‘therapie’ uit te leggen. Zo krijgen therapeuten de ‘juiste’ cliënten en maken we de cliënten wegwijs.
 • De psychotherapeuten meer betrekken in de planning. Therapeuten zullen samen met de cliënt bepalen hoe ze de sessies spreiden: sommigen zullen ipv tweewekelijks ook wekelijks komen of er kan al eens een afspraak overgeslagen worden. De maximum duurtijd wordt 6 maanden.
 • De kom en het zwaard. Touw wil een Kom zijn voor mensen die ons nodig hebben. Maar een kom zonder zwaard, werkt niet. Hoe kunnen (therapeuten) grenzen en beperkingen toepassen? Overleg met de cliënt zelf, maar ook met onthaal, verbindingstherapeuten en supervisors is essentieel. Hoe trekken we allemaal aan hetzelfde Touw?
 • Opendeurdag in de maak. Met een kleine werkgroep willen we een opendeurdag organiseren, vooral voor mogelijke sponsors en toekomstige vrijwilligers. We willen hiervoor ook de pers aanspreken en organisaties om misschien meer mee samen te werken.
 • Geen contract, wel een afsprakennota om de officiële term te gebruiken. Vanaf september krijgt iedereen een nieuw herwerkte afsprakennota die wettelijk in orde zou moeten zijn.

“Ik wil werken bij Touw!”
Welkom! We zoeken nog veel vrijwilligers! Therapeuten, onthaalmedewerkers, verbindingstherapeuten, stagiaires, coördinator? Een mailtje naar touw.sollicitaties@gmail.com volstaat. Sylvia Cosaert zal dan een afspraak met je maken. Je kan je ook via de website van TOUW aanmelden.

Ik wil het groepsaanbod verhogen?
Het groepsaanbod was vorig academiejaar een winwin voor iedereen. Mindfulness zal al zeker gegeven worden. Goesting en ideeën voor een andere groep? Mail naar: touw.marleenvanlaere@gmail.com. Ook stagiaires zijn van harte welkom.

Oh ja. Wat zijn de voordelen weer als vrijwilliger bij TOUW?

 • je maakt deel uit van ons eigen IV-stagecentrum;
 • je maakt deel uit van een heel warm team;
 • je krijgt gratis supervisie en bijkomende vorming;
 • je krijgt vele leerkansen in vertrouwde omgeving;
 • je krijgt 1 tweedaagse training op EA aan verminderde prijs;
 • alle praktische dingen worden voor jou geregeld;
 • je geniet van een gratis verzekering;
 • je hebt geen eigen praktijk nodig;
 • stage en supervisie telt;
 • zingeving!

Wees welkom op woensdag 13 september om 19u!