Betaald Educatief Verlof

Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Welke opleidingen?
Vanaf academiejaar 2018-2019 werden de volgende 5 jaaropleidingen door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten erkend binnen het stelsel van het betaald educatief verlof. Voor het schooljaar 2019-2020 is ons dossier voor de jaaropleidingen nog in behandeling. Hierover weten we half februari meer.

  1. Integratieve rouw- en verliesbegeleiding
  2. Leren werken met familieopstellingen
  3. Gespecialiseerde jaaropleiding kindertherapie
  4. Mindfulness voor hulpverleners
  5. Integratieve creatieve opleiding

Ook de Vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving is erkend voor Educatief Verlof.

Praktisch
Als werknemer vraagt u betaald educatief verlof aan bij uw werkgever en meldt dit na akkoord aan de Educatieve Academie vzw (via het inschrijvingsformulier of via e-mail). De Educatieve Academie bezorgt u vervolgens een inschrijvingsbewijs dat u ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar aan uw werkgever aflevert.

Na ieder trimester ontvangt u van de Educatieve Academie een document met uw aanwezigheden dat u zo snel mogelijk aan uw werkgever bezorgt die zo het dossier in orde kan maken. Na de opleiding vraagt uw werkgever de terugbetaling aan de overheid (van het gewest waar de onderneming is gevestigd) door een schuldvordering in te dienen.

Let op:
Wie meer dan 10 % ongewettigd afwezig is, verliest het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. Bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding verwittigt u de werkgever binnen de 5 dagen na stopzetting.

Meer praktische info over uw aanvraag vindt u hier.