Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof

Het Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Welke opleidingen?
Voor het schooljaar 2022-2023 werd de Vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof.

! Let op: sinds1 september 2019 is het Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof in België per gewest erkend. Het Vlaams Opleidingsverlof is voor mensen die in Vlaanderen werken, Betaald Educatief Verlof geldt voor personen die in Brussel werken.

Praktisch
Als werknemer vraagt u Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof aan bij uw werkgever en meldt dit na akkoord aan de Educatieve Academie vzw (via het inschrijvingsformulier of via e-mail). De Educatieve Academie bezorgt u vervolgens een attest van inschrijving dat u ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar aan uw werkgever aflevert.

Uw dossier worden verder online ingediend en opgevolgd door uw werkgever, de Educatieve Academie en de Vlaamse overheid.

Let op:
Wie meer dan 10 % ongewettigd afwezig is, verliest het recht op Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof voor een periode van 6 maanden. Bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding verwittigt u de werkgever binnen de 5 dagen na stopzetting.

Meer praktische info over uw aanvraag vindt u hier.