Vierjarige therapieopleiding

Docenten

 

Marco ALIBERTIS

Marco Alibertis

Marco (°1974) is docent binnen het postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving en de Jaartrainingen Integratieve Koppeltherapie, Therapeutisch werken met Mindfulness en Compassie en Leren werken met Familieopstellingen.
Hij studeerde orthopedagogie en gezinswetenschappen en genoot verder o.m. de opleidingen Interactionele Vormgeving, EFT en diverse trainingen rond intrafamiliaal geweld, echtscheidingsproblematiek en nieuw samengestelde gezinnen. Beroepsmatig is hij naast de therapiepraktijk in het verleden actief geweest in de gehandicaptensector, en de laatste jaren in het Algemeen Welzijnswerk, meer bepaald in de Bezoekruimte, waar hij (ex-)gezinnen begeleidde bij een verbroken of verstoord ouder-kind contact.

Els CARLIER

ElsCarlierNieuw

Els Carlier (°1967) is lid van de raad van advies en docente binnen de vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving. Zij is arts en psychiater, systeemtherapeute en beëdigd forensisch rapporteur. Daarnaast volgde ze de theoretische cursussen (TTK.-A en TTK-B) van de groepstherapie. Momenteel heeft ze naast het freelance werken als forensisch rapporteur (o.a. pro justitia rapportage, TBS zaken) een vrijgevestigde praktijk aan huis voor patiënten vanaf 12 jaar. Els is ere-docente aan de Educatieve Academie.

Els DE WINTER

ElsDeWinter

Els De Winter (°1972) is docente binnen de vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving. De Winter is psychiater en I.V.-therapeute. Ze heeft een zelfstandige praktijk en is tevens coauteur van het boek Biologische psychiatrie. Feiten, mythen en vooroordelen (deel 1 en deel 2) in de reeks Mens en Psyche.

Anne GOIRIS

Anne Goiris (°1968) is maatschappelijke assistente en criminologe en sinds 1996 werkzaam in CGG Waas en Dender (Dendermonde). Daarnaast heeft ze een eigen therapeutische praktijk te Bornem en is ze docent binnen het Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving.

Het belang van lichaamswerk kwam jaren geleden op haar pad. Ze verdiepte zich in de impact van traumatische/stressvolle gebeurtenissen op het lichaam en raakte geboeid door het raakvlak tussen neurowetenschappen en psychologie. Ze vindt het belangrijk om mensen (opnieuw) in contact te brengen met de aangeboren wijsheid van het lichaam om tot blijvende verandering te komen.

Naast de opleiding Interactionele vormgeving volgde ze o.a. opleidingen rond stressbeheersing, mindfulness, TRE,… Anne is lid van de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV).

Suzanne KEMPENEERS

Suzanne Kempeneers is maatschappelijk assistente en criminologe. Naast de I.V.-opleiding, volgde zij o.a. opleidingen rond psychotrauma, Voice Dialogue, systeemtherapie, psychodrama, EMDR, brainspotting, hypnose en focussing. Na 11 jaar als therapeute in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te hebben gewerkt koos ze voor freelance. Ze is docente binnen de I.V.-opleiding, actief als trainer en supervisor en heeft een eigen therapeutische praktijk in Mechelen. Zij is gefascineerd door het raakvlak tussen theater en therapie en is reeds jaren actief binnen de improvisatietheaterwereld.
Een groot deel van de tijd verblijft zij in Naxos (Griekenland) waar ze retreats organiseert en workshops aanbiedt rond persoonlijke ontwikkeling. (www.iousia.be)
Zij is auteur van het boek Als woorden spreken (2006) over het gebruik van verhalen en metaforen in psychotherapie. Ze werd als IV-therapeut erkend door de EAP (European Association for Psychotherapy) en de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Sabrina MARX

Sabrina Marx (1983) is klinisch psycholoog en IV-therapeut. Ze werkte 6 jaar binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds 2011 heeft ze een zelfstandige praktijk te Tongeren, die in 2018 uitgroeide tot een multidisciplinaire groepspraktijk. Binnen EA is Sabrina actief als stafdocent binnen de 4-jarige therapeutenopleiding, waar ze zich vooral toespitst op de transpersoonlijke psychologie. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd tot darmtherapeut en nutritional psychologist. Ze geeft bij EA ook de jaaropleiding Nutritional Psychology.

Moïra NAUWENS

(°1976) maakt deel uit van het docententeam van de Vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving (I.V.) en van de Tweejarige Opleiding Integratieve Kindertherapie. Als I.V.-therapeut startte ze een eigen therapiepraktijk op in Antwerpen waar ze zowel individueel, met koppels, met gezinnen als met groepen werkt. Onderzoek naar de verbinding tussen creatief proces en therapeutisch proces in de therapeutische werkrelatie vormt een constante in haar werk met cliënten. Opleidingen en ervaringen als theatermaker, speler, docent woord- en podiumkunsten en pedagogisch coördinator legden voor haar de basis voor het begeleiden van intra- en intermenselijke processen zowel op therapeutisch, pedagogisch als op artistiek vlak. Ze werkte in de sociaal-culturele sector, in het kunstonderwijs en als kunstenaar. Ze werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Bruno VAN DEN BOSCH

image_preview (3)

Bruno Van den Bosch (°1957) is oprichter en bestuurder van de Educatieve Academie vzw. Hij is ook grondlegger van en docent binnen de vierjarige therapieopleiding Interactionele Vormgeving en is president van de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). Hij werkt daarnaast ook mee aan de jaaropleidingen Integratieve Creatieve opleiding en Leren werken met familieopstellingen. Bruno heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in individuele, relatie- en groepstherapie. Van oorsprong is hij pedagogisch geschoold, maar hij volgde ook de opleidingen Gestalt, Psychosynthese, Bio-Energetica, Brief-Therapy, Systeembenadering en Hypnotherapie en verdiepte zich in de Jungiaanse analytische psychologie. Bruno Van den Bosch is medeauteur van het I.V.-boek Veranderende Denkbeelden in de Psychotherapie (2008). 

Hij werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Pol VAN HELSEN

image_mini (2)

Pol Van Helsen (°1956) is docent binnen de vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving. Hij is psycholoog – psychotherapeut en is werkzaam als zelfstandig therapeut en trainer. Hij is opgeleid in de algemene systeemtheorie, aangevuld met diverse opleidingen, zowel vanuit cognitieve als emotioneel-lichamelijke hoek. 

Hij werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Marleen VAN LAERE

Marleen Van Laere (°1961) is docente binnen de Vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving waar ze zelf afstudeerde in 2000.   Ze is de medeoprichtster van Coherent, een groepspraktijk waar ze psychotherapie, vorming, groeigroepen, coaching en supervisie aan hulpverleners en teams geeft. Ze is ook werkzaam in CAW Antwerpen waar ze gezinnen rond IFG contextueel heeft begeleid en waar ze nu werkzaam is in de daderhulpverlening. Ze is een vaste supervisor bij Tejo Antwerpen waar de klemtoon ligt op het kort kracht- en oplossingsgericht werken. Ze geeft op de Educatieve Academie de jaartraining tot supervisor.

Ze studeerde gezinswetenschappen en gaf daar enkele jaren gesprekstechnieken. Ze volgende veel bijscholingen en trainingen waar onder systemisch werken met IFG, Goldstein, Creatieve therapie, Trauma en Gedragscognitief werken.

George SMITS

image_mini (1)

George Smits (°1958) is GZ-psycholoog, mededirecteur en partner bij Reset Partner, NMI Registermediator, executive coach en trainer. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe emotionele gebeurtenissen en processen, voor zowel slachtoffers als professionals. Als mediator heeft hij veel ervaring met vakgroepen en maatschappen medisch specialisten en advocaten als ook met zogenaamde ‘vecht’-scheidingen. Verder begeleidt hij door middel van coachingstrajecten professionals en organisaties in turbulente stadia van verandering. George is expert op het gebied van stimuleren en motiveren van mensen en de analyse van intrapsychische- en systeemproblemen in groepen. Hij is docent op de therapieopleiding en geeft daar directieve en gedragstherapeutische technieken. Door zijn ruime ervaring, enthousiasme en gezonde dosis humor is hij tevens een vaak gevraagd spreker voor diverse congressen.

Anne VANDENBROUCKE

Anne VandenBroucke_600

Anne (°1966) is klinisch psycholoog en Cliënt Centered therapeute van basisopleiding. Ze heeft reeds jaren een eigen praktijk in Assebroek (Brugge). Ze volgde meerdere opleidingen in het begeleiden van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik en dissociatieve stoornissen. Daarnaast is ze beleidsmedewerker binnen een Centrum Algemeen Welzijnswerk en heeft jaren ervaring opgebouwd in het domein van de interlandelijke adoptie.

Lara VESENTINI

Lara Vesentini heeft in 2000 haar studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht (NL) afgerond. Sindsdien is zij actief binnen het academische werkveld, waar zij onderzoek deed naar onderwerpen zoals seksualiteit, mentale gezondheid, ouderenzorg, verkeersveiligheid. Sinds 2013 is zij verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel bij de onderzoeksgroep MENT, die de mentale gezondheid en het welzijn van verschillende groepen uit de samenleving bestudeert. In juni 2021 heeft zij haar doctoraat behaald, dat handelde over intieme en seksuele gevoelens in de psychotherapeutische relatie, onder supervisie van Professor Dr. Johan Bilsen. Voorts heeft Lara verschillende onderwijsopdrachten binnen de Faculteit Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, voornamelijk rond het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook zetelt zij in diverse opleidingsraden en is zij secretaris van de vakgroepsraad gezondheidswetenschappen.

Hilde VLEUGELS

Hilde Vleugels (°1954) is medeoprichtster en bestuurder van de Educatieve Academie vzw. Ook is zij grondlegger van en docente binnen de therapieopleiding Interactionele Vormgeving. In oorsprong was Hilde Vleugels dramadocente. Zij volgde de opleidingen Gestalt, Psychosynthese, Psychodrama en volgde nadien nog diverse trainingen en specialisaties.  Ze verdiepte zich in de Jungiaanse psychologie, lichaamswerk en traumaverwerking. In 2005 verscheen haar boek Scherven – Gebroken sprookjes en de zoektocht naar een nieuw verhaal. Zij is mede-auteur van het I.V.-boek Veranderende Denkbeelden in de Psychotherapie (2008). In 2012 verscheen haar romandebuut Kladblok met Verbannen woorden.

Ze werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

ANDERE OPLEIDINGEN

Nike BAETEN

is psycholoog en I.V.-therapeute. Momenteel is ze werkzaam binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheid waar ze leiding geeft aan verschillende teams waaronder de jongvolwassenteams en team suicidepreventie. Nike is provinciaal coördinator suicidepreventie van de provincie West-Vlaanderen en werkt daarnaast met cliënten in groepspraktijk Amandus in Deerlijk. Op Vlaams niveau zit ze mee in de denktank die zich buigt over de vroege detectie van psychiatrische stoornissen bij jongeren. Nike heeft daarnaast werkervaring opgedaan in de bijzondere jeugdzorg en als vormingswerker bij vormingplus.

Dr. Gerbert BAKX

studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie. Hij is auteur van De Strategie van het Geluk en Gelukkiger leven en is ook een veelgevraagd spreker. Hij is werkzaam als psychotherapeut en begeleidt als dusdanig al vele jaren mensen naar meer welzijn en levenskunst. Hij is steeds weer gefascineerd door de vele manieren waarop mensen op een gelukkige of ongelukkige wijze vormgeven aan hun levenservaringen.

Gitte BEAUPAIN

(°1967) is een gelukkige integratieve psychotherapeute. Haar belangstelling gaat uit naar gender, beroepsethiek, sprookjes en verhalen, Jungiaanse en traumagerelateerde therapie. Ook heeft ze zich gericht op oplossingsgerichte korte therapie en brainspotting.
Na een aantal jaren ervaring als taaldocente voor volwassenen, leidde haar maatschappelijke betrokkenheid haar eind jaren negentig in de richting van gelijke kansen en gendervraagstukken. In 2008, rijk aan ervaringen in instellingen, ngo’s, bedrijven en projecten, richtte ze samen met een collega Genderatwork op, een adviesbureau voor de praktische uitvoering van diversiteitsmanagement, gelijke kansen en genderkwesties.
Tegenwoordig werkt ze in haar eigen praktijk te Antwerpen en geeft regelmatig opleidingen (gender, beroepsethiek, communicatie, persoonlijke ontwikkeling). Naast haar liefde voor de mens staan fotograferen en schrijven hoog op haar voorkeurenlijst. Ze houdt van korte verhalen en lyriek.

Charlotte BENOOT

(°1985) is klinisch seksuologe, I.V. therapeut en relatietherapeut. Haar passie voor relaties en seksualiteit groeide toen ze aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoek deed naar de seksualiteit en
intimiteit bij koppels waarvan één van de partners ongeneeslijk ziek is. Ze doctoreerde in 2018 op het thema. De vele boeiende en kwetsbare gesprekken die ze had met koppels voor dit onderzoek
inspireerden haar om het therapeutische veld te verkennen, waarbij ze naast de 4 jarige I.V.-opleiding ook een jaaropleiding partnerrelatietherapie (School4power, 2020) en de EFT ( Emotionally
focused therapie) basis- en core-skillstraining (2022) volgde. Sinds enkele jaren kiest ze voluit voor de praktijk, en werkt ze dagelijks met koppels en individuen die worstelen met relationele en seksuele thema’s. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen rond het thema.

Ann BILSEN

(°1963) is therapeute in de Interactionele Vormgeving en gepassioneerd door mensen en door wat hen beweegt.  Sinds 2006 heeft ze een eigen praktijk in Lier, waar ze vooral werkt rond het begeleiden van trauma, rouw en verlies. Ze blijft zich hier continu in bijscholen. Naast haar praktijk werkt ze ook als trainer en coach in bedrijven. Ze is eveneens mentor en supervisor bij de vierjarige therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving.

Thea BOMBEEK

is executive en business coach, facilitator en internationaal spreker. Ze is voormalig bedrijfscoach bij KPMG en trainer sociale vaardigheden bij KBC Bank. Ze is gecertifieerd als Professional Certified Coach door de International Coach Federation (ICF) en Certified Transformational Presence Coach (Alan Seale). Thea is licentiaat kunstwetenschappen en haalde een Master in Human Resources Management aan de Management School van Antwerpen. Ze is contextueel coach (Leren over Leven) en creatief coach (Balans). Ze is gastdocent aan de Sociale Hogeschool van Gent en bij Leren over leven. Daarnaast volgde ze verschillende andere opleidingen waaronder verbindende communicatie narratieve therapie, narratieve coaching en mindfulness.

Marie-Jose L.M. BOON

Marie-Jose Boon is Internationaal Phase 1 en 2 Trainer voor Brainspotting International Trainings USA. Zij werkt nauw samen met David Grand Ph.D grondlegger en ontwikkelaar van Brainspotting. Marie-Jose heeft tientallen therapeuten en andere begeleiders over de hele wereld opgeleid in Brainspotting. Sinds 22 jaar heeft zij een eigen praktijk in Amsterdam voor traumaverwerking, coaching en supervisie. Marie-Jose werkt met zowel overheden als ook commerciële organisaties waarbij haar brede achtergrond en repertoire ervoor zorgt dat zij maatwerk levert.

Katrien CASSIERS

(1973) is docente en vormgever van de Tweejarige Opleiding Integratieve Kindertherapie, Zandspeltherapie en in de Integratieve Creatieve Opleiding. Daarnaast geeft ze meerdere korte trainingen en is supervisor. Oorspronkelijk pedagogisch geschoold maakte ze in 2003 de overstap naar een praktijk voor individuele psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Als therapeute in de Interactionele Vormgeving krijgt het therapeutisch proces een unieke vorm in interactie met de cliënt. Onder andere bijkomende opleidingen, systemisch werken, systemische pedagogie, transpersoonlijke psychotherapie, mindfulness en compassie voor hulpverleners, brainspotten, somatic experience, heartfulness, theory u , meditatie , beeldhouwen en eigen kunstenaarschap maken deel uit van haar instrumentarium. 

Ludwina DEGRYSE

is trainer en I.V.-therapeut en werkt met voornamelijk een lichaamsgerichte focus. Bij Puur Zuid, groepspraktijk waar kinesisten en psychotherapeuten samenwerken en de verbinding tussen lichaam en geest centraal staat, geeft ze individuele therapie en werkt ze ook met familieopstellingen.
Ludwina geeft bij CAW ANtwerpen al jaren psycho-fysieke trainingen rond weerbaarheid, stress en trauma aan groepen jongeren en volwassenen. Ze heeft bij KDG gedoceerd en geeft als freelance-trainer bij Sensoa trainingen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag aan professionals. Ze is terug te vinden op de zorgkaart van het transgender Infopunt. Je kan ook bij haar terecht met vragen rond genderdiversiteit.

Christien DE JONG

(1965) is GZ psycholoog en psychotherapeut. Zij is sinds 2006 werkzaam bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie en heeft tevens een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Amsterdam. Zij is EFT therapeut. Vanuit de methodiek van de Emotionally Focused Therapy exploreert zij met de partners hun verbondenheid en onderliggende emotionele behoeften, waarin ze elkaar niet meer kunnen bereiken. In de therapie staat centraal hoe zij de verbinding met elkaar kunnen herstellen. Daarnaast is haar aandachtsgebied de behandeling van mensen die ten gevolge van een ernstige lichamelijke ziekte of andere traumatische gebeurtenis ontregeld zijn geraakt in de omgang met elkaar. In de therapie is de aandacht gericht op het herstellen van de verbondenheid in de verwerking van deze ervaringen. Zij is supervisor van de NVRG en als hoofddocent verbonden aan de Postmaster opleiding Psychosociale Oncologie van de RINO in Utrecht.

Resy DE MEULDER

(°1953) is psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving. Ze is vast docente binnen de Opleiding Creatieve Therapie. Ze volgde opleidingen en trainingen in binnen- en buitenland in creatieve en kunstzinnige therapie, incestproblematiek en in het werken met beeldende middelen, verhalen en drama. Ze heeft een eigen praktijk voor psychotherapie te Merksem, coacht begeleiders en hulpverleners en is educatief medewerkster in een vormingsorganisatie.

Evelien DE MEYER

(°1980) is psychiatrisch verpleegkundige en cliënt-gericht experiëntieel en emotion focused psychotherapeute (FMS). Ze werkt ondertussen 12 jaar in CGG Adentro in Gent waar ze psychotherapie geeft aan volwassenen en ook teamcoach is. Tijdens het werk als verpleegkundige kwam ze in aanraking met Dialectische Gedragstherapie (DGT) en sindsdien schoolde ze zich hierin systematisch bij. Ze begeleidt in het CGG mensen met een emotieregulatieproblematiek die deelnemen aan een intensief ambulant DGT-programma en is lid van het DGT-team.
Ze heeft geruime tijd een privé-praktijk waar ze eveneens mensen ziet in kader van DGT.
Na het volgen van de opleiding koppeltherapie binnen de Educatieve Academie, is ze aan de slag gegaan met koppels, meer bepaald in het EFT-model voor koppels. Vaak komen er koppels bij haar waarvan één van de partners een emotieregulatieproblematiek heeft en DGT heeft gevolgd.
De laatste jaren verdiept ze zich eveneens in trauma en volgde ze een opleiding brainspotting ter aanvulling op DGT.

Johanna DESCAMPS

heeft een zelfstandige praktijk als psychotherapeute in Deerlijk en is daarnaast als coach, docent en supervisor verbonden aan de Arteveldehogeschool binnen het domein van de gezondheidszorg.
Ze is geboeid door mensen en wat hen ten diepste drijft. Haar hart gaat uit naar het raakvlak van psychotherapie en spiritueel werk, geïnspireerd door het werk van diamond logos, waarbij elke menselijke ervaring ook een doorgang is naar een voller leven vanuit je essentie. Het werken met het lichaam, oprecht menselijke aanwezigheid en een creatieve insteek zijn belangrijke basispijlers in haar werk.
Ze heeft zich de voorbije jaren verder verdiept via diverse opleidingen zoals rouwbegeleiding, EMDR, traumawerk, natuurcoaching, mindfulness, systeemdenken, hechting, loopbaancoaching, …

Amar EL-OMARI

behaalde een Master in klinische psychologie (UGENT) en een postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie optie volwassenen KULeuven. Daarnaast heeft hij verschillende kortdurende trainingen gevolgd (o.a. inleiding ethnopsychiatrie in Parijs en Brussel / islam, relaties en opvoeding HIB Brussel) en is hij auteur van verschillende artikels die ingaan op migratie, trauma, identiteit, islam en radicalisme. Sinds 2007 is hij werkzaam in CGG Brussel en sinds 2014 als praktijkassistent bij UGent (faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen – vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie.  

Hilde GEUENS

Hilde Geuens (°1974) is docente binnen de jaaropleiding koppeltherapie. Ze is organisatiepsycholoog en IV-therapeut. Ze studeerde af met een eindwerk over relatietherapie bij ontrouw: ‘Crisis baart kracht’. Sinds 2015 heeft ze een eigen therapiepraktijk voor koppels en (jong)volwassenen in Herenthout. Daarnaast is ze trainer en geeft ze lezingen. Ze doceert ook een aantal vakken rond communicatie en verbinding, coaching, talentontwikkeling en persoonlijke en professionele groei in de lerarenopleiding van hogeschool UCLL.
Hilde is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV) en beschikt over een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie.

Annelies HARVENT

(°1972) is trainer, coach en therapeut met ruime ervaring binnen de bedrijfswereld, de sociale sector en met particulieren. Ze is coördinator van Centrum Oost, een groepspraktijk voor psychotherapie, coaching en gezondheidsbegeleiding in Antwerpen. Annelies gaf onder andere vormingen rond leiderschap, communicatievaardigheden, assertiviteit, weerstand tegen verandering en workshops rond podium présence. In de sociale sector werkte ze onder meer met gezinnen van jongeren die in aanraking kwamen met het gerecht. Ze begeleidde ook een aantal jaren individuen en groepen in de drughulpverlening en is momenteel bezig met suïcidepreventie in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Annelies volgde onder meer de vierjarige therapieopleiding en de jaaropleiding transpersoonlijke psychotherapie aan de Educatieve Academie.

Enya HOOYBERGHS

(°1990) behaalde een master in de Pedagogische Wetenschappen en studeerde af als integratief psychotherapeut (EA Berchem) en HSP-professional (VUB). Ze verdiept zich al sinds de start van haar carrière als psychotherapeute in hoogsensitiviteit. Dit is haar passie. Dagelijks begeleidt ze hoogsensitieve kinderen en volwassenen in haar psychotherapiepraktijk in Arendonk. Ze biedt daarnaast ook moeder-dochterdriedaagses en zomerkampen voor hoogsensitieve kinderen aan. In samenwerking met de Educatieve Academie ontwikkelde Enya het eerste online programma in België voor hoogsensitieve vrouwen. Enya is aangesloten bij de beroepsvereniging voor orthopedagogen (VVO) en bij de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV).

Mia JANSEN

(°1960) is reeds 20 jaar lerares Nederlands in een secundaire school (BSO en TSO) in Genk en maakt er deel uit van het middenkader. Ze heeft zich vooral toegelegd op het coachen van jongeren met gedragsproblemen en ontwikkelde ‘De Uitdaging’, een traject waarin jongeren op een ervaringsgerichte wijze tot nieuwe inzichten komen. Door het toenemende lijden (stress, burn out, agressie) in het onderwijs heeft ze een denkkader, een visie ontwikkeld in samenwerking met Dr. Bakx rond ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ waardoor de persoonlijke levenskwaliteit en dus ook de leskwaliteit verhoogt.

Lynn JESPERS

(°1986) is klinisch psycholoog en I.V.-therapeut. Ze richtte in 2016 PSYLY op, een eigen praktijk in therapie en coaching. Daarvoor werkte ze een vijftal jaar als HR-consultant in het bedrijfsleven. Ze wisselt ook nu haar klinische praktijk af met het geven van training, coaching en consultancy aan KMO’s op het vlak van welzijn, teamontwikkeling en HR-processen.
Daarnaast ontwikkelt ze in eigen beheer online trajecten rond welzijn en persoonlijke groei en brengt ze regelmatig een podcast uit over diverse thema’s uit psychologie, psychotherapie en de persoonlijke ontwikkeling.

Kris JONCKHEERE

(°1960) is psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving en docent binnen de jaartraining ‘Transpersoonlijke psychotherapie’ en ‘Leren werken met familieopstellingen’. Hij was zowat 20 jaren actief als psycho-sociaal begeleider in de non-profit en werkt nu als volledig zelfstandig therapeut. Naast de opleiding Interactionele Vormgeving genoot hij vormingen in Woord en Drama, Contextuele therapie, de Goldsteinmethode en  muziek. Hij werkt naast gesprekstherapie met verhalen, lichaamsexpressie, klank en rituelen. Hij begeleidt tevens de meditatiegroep ZENDO (creatieve en lichaamsgerichte oefeningen en Zen-meditatie) op de Educatieve Academie.

Vanessa KERSEMANS

(1979) is bachelor Toegepaste Psychologie en IV-therapeut. Ze werkt als vrijwillig therapeut bij Tejo (Therapeuten voor Jongeren) en als verbindingsbegeleider bij Touw (voor cliënten die het financieel moeilijk hebben), daarnaast is ze ook bestuurslid bij het VVTIV (Beroepsvereniging voor alle therapeuten in de Interactionele Vormgeving). Ze is naast psychotherapeut in bijberoep ook nog administratief bediende bij SD Worx.
Haar eindwerk voor de opleiding Interactionele Vormgeving, Learn to breath and come to you senses, was een eerste stap in het integreren van ademen en ademtechnieken in therapie. Dit smaakte naar meer en ondertussen bekwaamt ze zich verder als ademcoach door verschillende opleidingen te volgen zoals Hartcoherentie en de Beter Ademen Methode (BAM). Ze werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Anna LEGEIN

heeft een praktijk in Antwerpen waar ze mensen helpt in hun transformatieproces naar een gecenterd, pijnvrij en gelukkig leven zonder beperkende overtuigingen. Haar belangrijkste tools hierbij zijn EFT (Emotional Freedom Techniques), Matrix Reimprinting, coaching en Kinesiologie. Ze creëerde samen met enkele Nederlandse collega’s Novet, de grootste EFT Opleiding in de Benelux. In Vlaanderen verzorgt ze hiervoor de ‘EFT Opleiding voor professionele toepassingen’. Deze richt zich vooral tot professionals die EFT willen integreren in hun praktijk. Daarnaast geeft ze ook uiteenlopende kortere EFT cursussen en Introductieworkshops.

Bénédicte LEYS

is therapeut in de Interactionele Vormgeving en heeft een zelfstandige praktijk in Kapellen. Als basis heeft zij een master in de Toegepaste Economische Wetenschappen, maar ze besloot na jaren begeleiding van bedrijven en personeel om over te stappen naar meer persoonlijke ondersteuning. Naast de vierjarige opleiding I.V., volgde zij verschillende jaaropleidingen bij EA, alsook opleidingen die haar verder verdiepten in trauma-begeleiding zoals Brainspotting (David Grand) en Generational Brainspotting (Ruby Gibson), EMDR, een  jaaropleiding rond  EMDR en Dissociatieve stoornissen, de versnellingsbak van Hélène Dellucci (fasering van de therapie bij zware trauma’s)… Zij is sinds 2016 erkende Fase 1 Brainspotting trainer. Om het geheel in een breder kader te kunnen plaatsen, bestudeert ze de werken van Alice Bailey en H.P. Blavatsky rond Esoterische psychologie en de 7 stralen.

Tinne MATHEUSSEN

Tinne is een energieke I.V.-therapeute met roots in holistische coaching. Van nature actief en met een voorliefde voor het hele belevingsveld. In haar praktijk in Gent genoot ze jaren van het begeleiden van cliënten. Ze is in 2021 met haar gezin naar de Ardennen verhuisd om dicht bij de natuur te zijn. Daar zet ze haar praktijk verder en zal ze herbronningtrainingen organiseren. Daarnaast maakt ze therapie toegankelijker als mede-oprichtster van VindeenTherapeut.be. Ze is een echte I.V.’er in hart en nieren waarbij ze snoept van alle verschillende methoden zoals oa NLP, archetypen, werken met poppetjes en EFT (tapping).

Kirsten MINTJENS

(°1977) is gastdocente in de Jaaropleiding Kindertherapie. Zij is arts en kinder- en jeugdpsychiater en werkt in een zelfstandige groepspraktijk in Deurne. Daarnaast verzorgt zij groepstrainingen voor volwassenen rond trauma en hechting. Zij volgde een jaartraining lichaamsgerichte coaching (Heel de Mens) en een jaartraining Geweldloze Communicatie in Cursuscentrum De Schans, de level 1- training in TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercises), de 3-jarige opleiding tot Somatic Experiencing® Practitioner aan SEN Nijmegen en de jaartraining Familieopstellingen aan de Educatieve Academie.

Marita PLAS

(°1965) Marita is gecertificeerd therapeut en coach volgens de PRI-methode (Past Reality Integration®). Haar hart ligt sinds jaren bij het begeleiden van mensen die ergens vastlopen in hun leven en verlangen naar verandering en groei. Ze bekwaamde zich eveneen in het begeleiden van mensen na een ingrijpend verlies. Mindfulness en verbindende communicatie zijn haar nieuwste passies.

Carina THOMIS

(°1964) woont in Hasselt en is coach en trainer in alle thema’s en aspecten van verbindende communicatie. Na haar opleiding criminologie en seksuologie is Carina zich blijven bijscholen. Ze volgde onder andere relatie- en communicatiewetenschappen aan UHasselt, evolutiepsychologie bij Syntra en creatieve interactievormen en familieopstellingen bij de Educatieve Academie. In 2009 kwam ze in een opleiding geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg terecht. Ze was meteen verkocht omdat het kader van geweldloze of verbindende communicatie zo eenvoudig is en ook effectief werkt. Daar verdiepte ze zich dan ook verder in.
Sinds 2012 geeft Carina basis- en verdiepingscursussen en faciliteert ze een jaaroefengroep om het gedachtegoed bij zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Ze is ook in het traject gestapt om internationaal gecertificeerd trainer in geweldloze communicatie te worden.
Carina is heel blij dat ze het gedachtegoed in het aanbod van de Educatieve Academie mag inbrengen en dit zowel in het aanbod voor professionals als voor mensen die willen leren over zichzelf en hun relaties. Haar cursussen en workshops zijn heel interactief. Theorie wordt gaandeweg opgebouwd. Carina doet vooral een beroep op de wijsheid die in ons elk moment van de dag geraadpleegd en ingezet kan worden.

Cindy SCHEPERS

studeerde in 2010 af als I.V.-therapeute. Ze heeft een eigen praktijk in het Leuvense waar ze uitsluitend met koppels in samengestelde gezinnen werkt. Naast de opleiding tot I.V.-therapeute  volgde ze ook opleiding in: EFT, voice dialogue, systeemwerk, integratieve relatietherapie, rouwtherapie en droomanalyse. Cindy maakt sinds 2015 deel uit van een samengesteld gezin.

Eva-Katrien SCHRÖDER

werkt als I.V.-therapeut in haar eigen praktijk met kinderen, gezinnen en volwassenen. Haar specialiteit binnen de therapie is hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Voor hoogbegaafde kinderen ontwikkelde zij de Hartbegaafdtraining die ze geeft aan kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Ze werkte eerder als pedagogisch medewerker met dove kinderen en met kinderen met ernstige spraak, -taalproblemen en met kinderen met een autisme spectrumstoornis.

Elle STEENSELS

Elle Steensels (°1984), heeft als psychiatrische verpleegkundige, met 13 jaar werkervaring, een brede basis in het werken met mensen met psychische problemen. Van verslavingszorg tot opname afdelingen, kinderpsychiatrie, rouw- en traumatherapie, spreekuur bij huisartsen.
Doorheen de jaren vulde Elle haar rugzak met heel wat opleidingen gericht op bewustzijnsverruimend werken: energetische natuurgeneeskunde, yogaopleidingen, meditatie-, healingwerk. Ze heeft haar zelfstandige praktijk in Bree.
Elle volgde de 4-jarige opleiding tot I.V.-psychotherapeut, met als aanvulling de jaaropleiding rouw- en verliesbegeleiding.
Ze is aan de EA verbonden door het begeleiden van eindwerken en de 2-daagse cursus: Innerlijk kind.
Bijscholen staat steeds voorop om innerlijke groei te blijven verdiepen.

Freya VAN DEN BOSSCHE

is Master in de communicatiewetenschappen en therapeut in de Interactionele Vormgeving. Communicatie met de verschillende delen in onszelf is haar passie. Zowel als supervisor, op EA als in het Voice Dialogue instituut geeft ze deze passie graag door.

Yves VAN DER AUWERA

(1978) is, naast I.V.-therapeut met een eigen praktijk, een zoeker. Dit verklaart misschien wel zijn niet zo voor de hand liggend parcours. Een van de eerste kruispunten op zijn tocht was zijn basisopleiding Orthopedagogie. Waarna hij aan de slag ging in verschillende instellingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Door diverse gebeurtenissen ging zijn tocht, totaal andere richtingen en werelden uit. Eigen zaak, bedrijfsleven, nationaal en internationaal. Steeds op zoek naar meer, dieper, zingeving… . Al die ervaringen hebben hem een brede kijk op het leven gegeven. Tot hij op een van zijn kruispunten de, voor hem, juiste weg vond. Hij startte zijn vierjarige opleiding tot I.V.-therapeut. De passie was gevonden! Hij zegt zelf; “het voelde aan als thuiskomen”. Yves is altijd enorm bezig geweest met alles wat transpersoonlijk is. Iets wat perfect past bij zijn zoeken. Het leven is een grote ontdekkingstocht van groei voor hem. De diepere laag van zingeving in het lijden van mensen is een fascinatie. Hij heeft een liefde voor filosofie en mystiek zowel vanuit het Oosten als het Westen. Yves is overtuigd dat er moderne transpersoonlijke kaders zijn die we als hulpverleners kunnen gebruiken om mensen verder te helpen in hun eigen zoektocht. (Want zijn we niet allemaal op een of andere manier op zoek?). Zonder te verzanden in magisch en mythisch denken. Dat er tegengewicht moet zijn aan de hedendaagse dogma’s van het “evidence based denken”. Het zijn die ontdekkingen, inzichten en passies die hij graag wil delen op de Educatieve Academie.

Joris VAN DROOGENBROECK

(°1981) is Therapeut in de Interactionele Vormgeving (I.V.). Hij heeft een privépraktijk waar hij zowel (jong)volwassenen, gezinnen en koppels begeleidt. Hij heeft bij E.A. jaaropleidingen gevolgd rond rouw en seksueel misbruik, en aan de  “School Voor Relatietherapie” de jaaropleiding “Relatietherapie”. Verder is hij ook Brainspotting-practioner en schrijft hij voor Metafoor, het blad voor I.V.-therapeuten.  Momenteel volgt hij de bacheloropleiding Gezinswetenschappen aan de Odisee-hogeschool.

An VAN HASSEL

is Fase 1 Trainer voor Brainspotting International Trainings USA en verantwoordelijke voor Brainspotting België. Ze werkt samen met Marie-José Boon en met David Grand PHD, grondlegger en ontwikkelaar van Brainspotting. Sinds 2000 heeft ze haar eigen praktijk in Mechelen voor coaching, supervisie en traumaverwerking.

Jeannette VAN HOEK

(°1953) is jurist en therapeut in de Interactionele Vormgeving. Zij werkte bijna 40 jaar als docent, studentendecaan en de laatste jaren als waarnemend studentenpsycholoog in het hoger onderwijs in Nederland. Psychosociale problematiek, faalangst,  assertiviteit, perfectionisme, functiebeperkingen (o.a. autisme) en opvang bij suïcide(dreiging)  waren haar aandachtsgebied. Tegenwoordig begeleidt ze mensen/teams bij rouw en verlies en geeft presentaties en trainingen.
Ze is steeds weer geboeid door het verhaal dat cliënten vertellen en door hun systeem. Daarom heeft ze zich verder geschoold in de narratieve benadering, in biografisch schrijven en in werken met films als therapeutisch instrument. Bij Riet Fiddelaers, rouwexpert, volgde zij diverse trainingen.
Ze begeleidt afstudeerders aan de Educatieve Academie bij hun eindwerk. Ze is auteur van Kompass voor studiesucces, wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme (Garant). Ook leverde zij een bijdrage aan Schaduwverdriet in het licht, een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies door Christien Janssens (Acco).

Pat VAN LANTSCHOOT

(°1955) is bewegingsexpressie-therapeute en dansdocente. Ze is docente binnen de Jaartraining: Creatieve Interactie. Ze volgde diverse trainingen en specialisaties, o.m. in Gestalttherapie en danstherapie. Sinds 1994 geeft ze individuele –en groepstherapie en begeleidt ze trainingen voor therapeuten. Ze is docente aan de Voortgezette opleiding Bewegingsexpressie in begeleiding en hulpverlening (VO-BEBH) aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburgh (Nederland).

Luc VAN NYVELSEEL

(°1952) is bewegingsacteur, cultureel werker en docent beweging, stem en drama. Hij ondersteunt de artistieke begeleiding en regie van sociaal artistieke projecten met diverse doelgroepen. Luc volgde een opleiding aan de Antwerpse Mime Studio. Stemwerk: Jean-René Toussaint. Butoh dans en Body Weather: Minako Seki, Midoh Ohmura, Ozan Aksoyek, Shanti Ayarzobal, Pé Vermeersch, Frank van de Ven. Hedendaagse dans, Laban: Nathalie Gordon, Lu Marivoet, Simona Gregorio, Lin Yuang Shang.

Moniek VAN OSS

(°1966) heeft een zelfstandige praktijk voor psychotherapie en coaching in Tilburg (Nederland). Zij werkt met volwassenen en senioren met psychische en werkgerelateerde klachten. Daarnaast is zij werkzaam als specialist ouderen binnen het welzijnswerk rond thema’s als eenzaamheid, zingeving, rouw, verlies en andere levensvragen.
Zij volgde de opleiding Interactionele Vormgeving en een opleiding aan de Academie Mens en Arbeid. Daarnaast volgde zij vele trainingen in ACT (Acceptatie en Commitment Therapie), Mindfulness, Focusing, Voice Dialogue, Past Reality Integration, Narratieve Therapie, loopbaanbegeleiding en coaching.
Wat haar drijft in haar werk als therapeut is de ander te helpen zich te bevrijden uit de patronen waarmee die zichzelf klem zet. Vanuit de ruimte die dan ontstaat kan men het leven opnieuw vormgeven, in een richting die de eigen persoonlijke waarden als uitgangspunt neemt.

Anne VAN SLUIJS

(1963) is I.V. therapeut, supervisor en mede-oprichter van Coherent, Centrum voor psychotherapie en coaching in Antwerpen. Daarnaast is ze Hartcoherentiecoach binnen het Nerva-team en supervisor bij TOUW. Na lange ervaring in het bedrijfsleven, o.a. als HR Coördinator T&O, ruilde ze zekerheid in voor een eigen praktijk waar ze koppels, (jong-)volwassenen en ouderen begeleidt. Ze is geboeid door tegenstellingen en houdt van “pro” ipv “contra”. Naast de IV opleiding volgde ze o.a. Voice Dialogue, Inner Child, basis Hypnotherapie, Supervisor 1. Ze werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy).

Jacqueline VOGELAAR

(°1963) begeleidt in haar praktijk “Psyche & Gewicht” te Ossendrecht (Nederland) mensen met gewichts- en gezondheidsproblemen. Ze is psycho-sociaal therapeute, docente in Psychologie en Eetgedrag, Trainer Hormoonfactor en gewichtsconsulente. Op de bariatrische afdeling van Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom verrichtte Jacqueline psychologische screenings bij personen die in aanmerking wilden komen voor een maagband of een maagverkleining. Haar speciale aandachtsvelden zijn overgewicht & (borst)kanker en overgewicht & overgang (op beide vlakken ervaringsdeskundige) en hoe er met voeding ingespeeld kan worden op de werking van hormonen.

Annemie WILLEMSE

(1967) is psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving, supervisor en auteur. Ze werkt met cliënten vooral rond existentiële thema’s, relatie- en gezinsvragen en motivatieproblemen, onaangepast perfectionisme en burn-out. Daarnaast is ze ook auteur van verschillende boeken – in 2021 verscheen ‘Imposter!’ over het zogenoemde bedriegerssyndroom – en werkt ze als redacteur. Ze heeft een privépraktijk in Kapellen en is verbonden aan groepspraktijk Coherent in Antwerpen Centrum.

Inge WOUTERS

(°1975) deed als maatschappelijk werkster meer dan 20 jaar ervaring op in psychosociale begeleiding bij verschillende doelgroepen (thuislozen, jongeren en gezinnen binnen bijzondere jeugdzorg, studenten,…). Sinds haar afstuderen in de Interactionele Vormgeving combineert ze op zelfstandige basis haar privépraktijk in Essen met een groepspraktijk in Antwerpen. Zij richt zich op (jong-) volwassenen en koppels.
Zij zit mee in het redactieteam van Metafoor, het vakblad voor I.V.-therapeuten van V.V.T.I.V. en geeft vorming rond Mentaliseren.
Zij volgde korte trainingen als o.a. zandspeltherapie en EFT-koppeltherapie en volgt momenteel de jaaropleiding rouw- en verliesbegeleiding. Doorheen alle mogelijke stromingen, methodieken en doelgroepen is zij volop haar weg aan het zoeken. Ze droomt van een synthese van therapie, theater, schrijven en vorming.