Vlaams Zorgkrediet

Het Postgraduaat Psychotherapie is erkend voor het Vlaams Zorgkrediet. Dit systeem is vergelijkbaar met Educatief Verlof en is bestemd voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen). Studenten kunnen op die manier een onderbrekingsuitkering ontvangen voor het volgen van een opleiding van minsten 120 contacturen.

Hoe aanvragen?

  • de student vult deel A van dit attest in;
  • de werkgever van de student vult deel B van ditzelfde attest in;
  • de student bezorgt het volledig ingevulde attest aan het secretariaat van EA, dat deel C invult en het attest terug aan de student bezorgt;
  • de student bezorgt het attest aan de Vlaamse Overheid (zie adres op attest).

De aanvraag moet ten laatste 1 maand na start van de opleiding binnen zijn op het secretariaat. Om het recht op het krediet niet te verliezen, mag de student niet meer dan een tiende van de duur van de opleiding in dat kwartaal ongewettigd afwezig zijn.

 

Vlaamse Aanmoedigingspremie

Het Postgraduaat Psychotherapie is erkend voor de Vlaamse Aanmoedigingspremie. Dit systeem is bestemd voor werknemers in de privé- of social profitsector die loopbaanonderbreking of tijdskrediet nemen. Bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA kunnen zij een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid krijgen.

De regeling verschilt naargelang de sector van tewerkstelling. Lees hier wie in aanmerking komt voor de premie.

Hoe aanvragen?

  • de student vult deel A in van dit attest (voor de privé-sector) of dit attest (voor de social profitsector);
  • de werkgever van de student vult deel B van ditzelfde attest in;
  • de student bezorgt het volledig ingevulde attest aan het secretariaat van EA, dat deel C invult en het attest terug aan de student bezorgt;
  • de student bezorgt het attest aan de Vlaamse Overheid (zie adres op attest).

De formulieren en de nodige bijlagen moeten binnen vijf maanden na het begin van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet aan het secretariaat bezorgd worden.

! Let op: Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector? En neemt u tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kunt u, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ krijgen van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 september 2019 gelden er nieuwe voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet in de privésector en de socialprofitsector. Klik hier voor meer informatie: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives