TOUW is een initiatief van de Educatieve Academie Berchem dat kosteloze therapie aanbiedt aan volwassenen voor wie de financiële drempel te hoog is.

De psychotherapie die ‘Touw’ aanbiedt is bedoeld voor diegene waarvoor de financiële drempel om begeleiding te krijgen te groot is. Verschillende mensen vallen op dit moment wegens hun  sociale status of hun beperkte inkomens uit de boot. Wij zien het als onze taak om voor (hoe beperkt ook) deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

‘Door stukjes touw samen te brengen krijgt men een sterke koord.

In de interactie kunnen de touwtjes weer aan elkaar worden geknoopt. De therapeutische begeleiding draagt in zich de mogelijkheid om het draagvlak van de cliënt te versterken. Hierdoor is er soms voorzichtige verwerking mogelijk van opgelopen psychische kwetsuren en het ontwaken van het verlangen om zich als mens te ontwikkelen.

Doel

‘Niets’ is gratis!

Kracht, ontwikkeling en groei zijn niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor een samenleving die vastloopt in financiële en emotionele bezuiniging. Wij willen dan ook de cliënt het recht geven om wat hij ontvangt, door de therapeutische begeleiding, om te zetten naar een eigen gekozen vorm van maatschappelijk herstel.

Hoe dikker het touw hoe sterker de draagkracht.

Resultaat

Verschillende touwen houden het zeil in de wind.

‘Touw’ is een stap naar multidisciplinair herstel. Hierbij gebruiken we de volgende sleutelwoorden:

  • Recht: Ieder individu/systeem heeft recht op groei (ontwikkeling), heling en
  • Respect: Ieder individu/ systeem verdient respect voor wie hij is.
  • Herstel: Ieder individu/systeem heeft de ruimte nodig om zijn verhaal te kunnen plaatsen binnen een relationele en maatschappelijke

Touw wil dan ook mede de touwtrekker worden om een samenwerkingsverband te zoeken tussen de verschillende disciplinaire organisaties. Denken we maar aan onderwijs, rechtssystemen, gezondheidszorg en werkomgeving.

Missie

Het individueel en systemisch verlangen versterken, ontplooien en verbinden als antwoord op de huidige roep naar maatschappelijk herstel.

Meer informatie en contact

www.touwpsychotherapie.com

03/2812171 (alleen op woensdagen)

touw@educatieve-academie.be

Trooper

Om te kunnen blijven voortbestaan, heeft TOUW middelen nodig. Je kan TOUW steunen door online te shoppen via Trooper. Jij betaalt niets extra en TOUW krijgt per aankoop een bedrag. Klik hieronder om naar de pagina te gaan.