Integratieve rouw- en verliesbegeleiding (WACHTLIJST)

“Er is een tijd voor alles” (Pred. 3:1-15)

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd met rouw en verlies.
De laatste jaren is er een nieuwe visie op rouwen ontwikkeld.
Deze vormt de rode draad doorheen de jaartraining.

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. We denken dan bijvoorbeeld aan verlies van werk, van identiteit, van gezondheid, van… Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

DOEL

 • Kennis maken met de nieuwe inzichten betreffende rouw en rouwcultuur;
 • Op een integratieve manier leren werken met rouw en verlies;
 • Specifieke werkvormen leren toepassen;
 • Zicht krijgen op de eigen rouwgeschiedenis in de invloed op het therapeutisch werk.

DEELTHEMA’S EN WERKVORMEN
Doorheen deze jaaropleiding besteden we aandacht aan volgende thema’s:

 • Integratieve rouw- en verliesbegeleiding, vanuit de basisvisie van Interactionele Vormgeving
 • Grondhouding van de begeleider (counsellor of therapeut)
 • Rouw en verlies een nieuwe visie : het duale procesmodel en DNA van rouw
 • Rouw bij volwassenen
 • Belang van veerkracht bij hebt omgaan met rouw en verlies
 • Verlies en emoties
 • Rouw / verlies en hechting
 • PGD (Prolonged Grief Disorder)
 • Rouw bij kinderen en ouderen
 • Jong ouderverlies
 • Niet erkende vormen van rouw en verlies
 • Verliessituaties anders dan door de dood
 • Oefenen van concrete methodieken  zoals stoelenwerk, schrijfopdrachten, creatieve werkvormen, sprookjes en verhalen,  systemische inzichten,  verliesgeschiedenis, …

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch technisch trainen.
Uitnodiging tot het kijken naar de eigen verliesgeschiedenis in functie van het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Mogelijkheid tot het inbrengen van eigen praktijkervaringen. 

De opleiding is niet bedoeld om je eigen verlies te verwerken.

DOELGROEP
(Psycho-)therapeuten en hulpverleners. Een minimale ervaring in de hulpverlening en een bachelordiploma zijn een must om aan de opleiding te kunnen deelnemen.
Wie voor deze opleiding wil inschrijven en geen therapeutische vooropleiding of eigen praktijkervaring van minimum vijf jaar heeft, bevelen wij warm aan om de basismodule de therapeutische werkrelatie te volgen.
De docent heeft steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

BEGELEIDING
Ann Bilsen

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
Zonder basismodule
1163 euro
Met basismodule (vind hier meer info over de basismodule) 
1363 euro

Betaal met KMO-portefeuille

WANNEER
10 dinsdagen
(2021) 12 oktober, 16 november, 14 december, (2022) 25 januari, 15 februari, 8 maart, 22 maart, 26 april, 17 mei en 14 juni.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Deze opleiding komt in het schooljaar 2021-2022 in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (voor mensen die in Vlaanderen werken) en voor Betaald Educatief Verlof (voor mensen die in Brussel en Wallonië werken).  

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.