DGT (Dialectische gedragstherapie)

Werken met mensen met een emotieregulatieproblematiek of (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis is vaak een hele uitdaging. Het vraagt enige behendigheid van de therapeut om in deze intensieve begeleidingen te blijven staan. Een duidelijk kader met aandacht voor zowel cliënt als therapeut kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering. De therapie werd ontwikkeld door Marsha M. Linehan voor mensen met ernstig suïcidaal gedrag maar wordt ondertussen veel ruimer ingezet omwille van het gestructureerde en duidelijke behandelkader. Er komen elementen terug uit de gedragstherapie maar ook uit mindfulness en zelfcompassie.

In deze 2 dagen zullen de basisbegrippen van DGT aan bod komen alsook werkinstrumenten zoals een dagboekkaart, een crisisplan,… . We gaan ervaringsgericht aan de slag. Er zal ook een huiswerkopdracht worden meegegeven op het einde van dag 1 waar we verder mee zullen werken op dag 2.

Begeleider
Evelien De Meyer

Wanneer
2 dinsdagen
4 en 18 oktober 2022
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.