De Educatieve Academie biedt I.V.-studenten de mogelijkheid om Supervisie te volgen.

 

Individuele supervisie

Kiest u voor individuele supervisie, dan kan u uw supervisor kiezen uit deze lijst en rechtstreeks met hem contact opnemen.

 

Groepssupervisie

Een groepssupervisie is een gesloten groep van maximaal vier I.V.-studenten die tijdens het academiejaar vijf maal twee uur samenkomen.

Bij de inschrijvingen vindt u datum en uur van de eerste bijeenkomst van de groepssupervise waarvoor u kiest.  De verdere data worden in onderling overleg tussen supervisor en studenten vastgelegd. Per groep kunnen minimaal 3 en maximaal 4 studenten zich inschrijven.

Prijs: € 275,00 (5 dagen, 2u per dag)

 • Groepssupervisie met Gitte Beaupain (max 4 deelnemers), start 14/11/2022 (18u – 20u) – Adres: Belgiëlei 210, 2018 Antwerpen
 • Groepssupervisie met Sara Smeets (max 4 deelnemers), start 29/11/2022 (18u – 20u) – Adres: Alfons Jeurissenstraat 11, 3590 Diepenbeek
 • Groepssupervisie met Erna Houtman (max 4 deelnemers), start 30/11/22 (19u30 – 21u30) – Adres: Kerkkouter 25, 9921 Vinderhoute

 

Groepssupervisiedagen

De supervisiedagen zijn telkens opnieuw een verrijking voor alle deelnemers. Ze voelen zich gesteund en daadwerkelijk geholpen bij vastzittende of moeilijke casussen en kunnen zich die dag helemaal opladen.

Onze groepssupervisiedagen worden begeleid door erkende supervisoren en vinden plaats op onderstaande data. Deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP. Je schrijft je per dag in.

Prijs: € 150,00 (1 dag)

 • Groepssupervisiedag met Freya Van den Bossche (max 7 deelnemers) op 20/10/2022 (10u – 17u) – Adres: Educatieve Academie
 • Groepssupervisiedag met Freya Van den Bossche (max 7 deelnemers) op 24/11/2022 (10u – 17u) – Adres: Educatieve Academie
 • Groepssupervisiedag met Freya Van den Bossche (max 7 deelnemers) op 19/01/2023 (10u – 17u) – Adres: Educatieve Academie

 

Thema-groepssupervisiedagen

In navolging van de algemene groepssupervisiedagen zijn, o.a. op vraag van deelnemers, thematische groepssupervisiedagen in het leven geroepen. Ook deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP.

 • Groepssupervisiedag thema ‘Symboolcommunicatie met kinderen vanaf 5 jaar … Cliënten waar woorden tekort schieten en die openstaan voor creatieve therapie’ met Marleen Augusteyns (max 7 deelnemers) op 8/11/2022 (10-17u) – Adres: Hippolyte Meeusstraat 3, 2110 Wijnegem
 • Groepssupervisiedag thema ‘Relatietherapie’ met Jeannette Van Hoek (max 7 deelnemers) op 17/11/2022 (10-17u) – Adres: Educatieve Academie
 • Groepssupervisiedag thema ‘Werken met ACT’ met Jeannette Van Hoek (max 7 deelnemers) op 19/12/2022 (10-17u) – Adres: Educatieve Academie
 • Groepssupervisiedag thema ‘Trauma’ met Sara Smeets (max 7 deelnemers) op 20/12/2022 (10-17u) – Adres: Alfons Jeurissenstraat 11, 3590 Diepenbeek
 • Groepssupervisiedag thema ‘Wat vertelt je binnen/buitenkant (als therapeut) / wat vertelt de binnen/buitenkant (van je cliënt)’ met Annemie Willemse (max 7 deelnemers) op 29/01/2023 (10-17u) – Adres: Coherent, Coolstraat 2, Antwerpen
 • Groepssupervisiedag thema ‘Ethiek in supervisie’ met Gitte Beaupain (max 7 deelnemers) op 28/02/2023 (10-17u) – Adres: Belgiëlei 210, 2018 Antwerpen
 • Groepssupervisiedag thema ‘Diversiteit in supervisie’ met Gitte Beaupain (max 7 deelnemers) op 27/03/2023 (10-17u) – Adres: Belgiëlei 210, 2018 Antwerpen

Prijs: € 150,00 (1 dag, 6 à 7u per dag)

 

Klik hier om je in te schrijven (Kies bij cursusnaam voor ‘Groepssupervisie’ of ‘(Thema-)groepssupervisiedagen’ en selecteer in het volgende vakje de gewenste datum).