De Educatieve Academie biedt I.V.-studenten de mogelijkheid om Supervisie te volgen.

 

Individuele supervisie

Kiest u voor individuele supervisie, dan kan u uw supervisor kiezen uit deze lijst en rechtstreeks met hem contact opnemen.

 

Groepssupervisie

Een groepssupervisie is een gesloten groep van maximaal vier I.V.-studenten die tijdens het academiejaar vijf maal twee uur samenkomen.

Bij de inschrijvingen vindt u datum en uur van de eerste bijeenkomst van de groepssupervise waarvoor u kiest.  De verdere data worden in onderling overleg tussen supervisor en studenten vastgelegd. Per groep kunnen minimaal 3 en maximaal 4 studenten zich inschrijven.

Prijs : € 250,00 (5 dagen, 2u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

Supervisoren en startdata schooljaar 2019 – 2020:

  • Nieuwe data volgen later.

 

Groepssupervisiedagen

De supervisiedagen zijn telkens opnieuw een verrijking voor alle deelnemers. Ze voelen zich gesteund en daadwerkelijk geholpen bij vastzittende of moeilijke casussen en kunnen zich die dag helemaal opladen.

Er worden groepssupervisiedagen georganiseerd die begeleid worden door Freya Van den Bossche, erkend supervisor VVTIV, op onderstaande data. Deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP. Deze dagen starten om 10u en eindigen om 17u.

  • Nieuwe data volgen later.

Prijs : € 150,00 (1 dag, 7u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

 

Thema-groepssupervisiedagen

In navolging van de algemene groepssupervisiedagen zijn, o.a. op vraag van deelnemers, thematische groepssupervisiedagen in het leven geroepen. Ook deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP.

  • Nieuwe data volgen later.

Prijs : € 150,00 (1 dag, 6 à 7u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

 

Klik hier om je in te schrijven (Kies bij cursusnaam voor ‘Groepssupervisie’ of ‘(Thema-)groepssupervisiedagen’ en selecteer in het volgende vakje de gewenste datum).