De Educatieve Academie biedt I.V.-studenten de mogelijkheid om Supervisie te volgen.

 

Individuele supervisie

Kiest u voor individuele supervisie, dan kan u uw supervisor kiezen uit deze lijst en rechtstreeks met hem contact opnemen.

 

Groepssupervisie

Een groepssupervisie is een gesloten groep van maximaal vier I.V.-studenten die tijdens het academiejaar vijf maal twee uur samenkomen.

Bij de inschrijvingen vindt u datum en uur van de eerste bijeenkomst van de groepssupervise waarvoor u kiest.  De verdere data worden in onderling overleg tussen supervisor en studenten vastgelegd. Per groep kunnen minimaal 3 en maximaal 4 studenten zich inschrijven.

Prijs : € 250,00 (5 dagen, 2u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

Supervisoren en startdata schooljaar 2018-2019:

 • Sarie Goossens – 18 november 2019 om 19u (VOLZET)
 • Sarie Goossens – 25 november 2019 om 19u (VOLZET)

 

Groepssupervisiedagen

De supervisiedagen zijn telkens opnieuw een verrijking voor alle deelnemers. Ze voelen zich gesteund en daadwerkelijk geholpen bij vastzittende of moeilijke casussen en kunnen zich die dag helemaal opladen.

Er worden groepssupervisiedagen georganiseerd die begeleid worden door Freya Van den Bossche, erkend supervisor VVTIV, op onderstaande data. Deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP. Deze dagen starten om 10u en eindigen om 17u.

 • Dinsdag 15 oktober 2019; Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem
 • Woensdag 13 november 2019; Entre Cour et Jardin, Brusselsesteenweg 263, 9090 Melle
 • Donderdag 12 december 2019; Entre Cour et Jardin, Brusselsesteenweg 263, 9090 Melle (VOLZET)
 • Dinsdag 4 februari 2020; Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem (VOLZET)
 • Dinsdag 17 maart 2020; Entre Cour et Jardin, Brusselsesteenweg 263, 9090 Melle (VOLZET)

Prijs : € 150,00 (1 dag, 7u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

 

Thema-groepssupervisiedagen

In navolging van de algemene groepssupervisiedagen zijn, o.a. op vraag van deelnemers, thematische groepssupervisiedagen in het leven geroepen. Ook deze dagen komen in aanmerking voor  accreditatie-uren van ABP-BVP.

 • ‘Kinderen’ (max. 6 deelnemers) door Katrien Cassiers op dinsdag 12 november 2019 van 10u tot 17u op de Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem
 • ‘De daadkracht van de I.V.-therapeut’ (max. 5 deelnemers) door Sarie Goossens op maandag 2 december 2019 van 10u tot 16u in de Minderbroederstraat 18, 3300 Tienen   –   In deze supervisiedag staan we stil bij volgende vragen: Wat betekent daadkracht voor jou? Hoe ziet of kan daadkracht eruit zien in therapie voor jou? Waar situeert jouw daadkracht als I.V.-therapeut zich op de I.V.-driehoek? Waar bots je op? Wanneer en bij wie word je als I.V.-therapeut daadkrachtig of net niet? Hoe kan je daadkracht gepast integreren als I.V.-therapeut?
 • ‘Krachtig in beeld’ (max. 5 deelnemers) door Sarie Goossens op maandag 3 februari 2020 van 10u tot 16u in de Minderbroederstraat 18, 3300 Tienen   –    In deze supervisiedag gaan we minder ‘praten’… We leggen het accent op ‘krachtig in beeld brengen’ van je vragen, aan de hand van tekeningen, patronen, driehoeken, opstellingen en popjes. Zo kunnen er zich nieuwe perspectieven ontvouwen. Vervolgens zoeken we hoe je I.V.-gewijs de transfer kan maken naar de cliëntbegeleidingen. (VOLZET)
 • ‘Kinderen’ (max. 6 deelnemers) door Katrien Cassiers op dinsdag 3 maart 2020 van 10u tot 17u op de Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem (VOLZET)

Prijs : € 150,00 (1 dag, 6 à 7u per dag) (kan met kmo-portefeuille betaald worden)

 

Klik hier om je in te schrijven (Kies bij cursusnaam voor ‘Groepssupervisie’ of ‘(Thema-)groepssupervisiedagen’ en selecteer in het volgende vakje de gewenste datum).