EA en Vives samen in Zee!

Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt de Vierjarige Therapeutenopleiding een postgraduaat psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, Integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis, in associatie met Hogeschool Vives. Lees hier wat deze samenwerking concreet inhoudt.

Wat verandert er aan de Vierjarige Therapeutenopleiding?

Het belangrijkste verschil is dat de Vierjarige psychotherapeutenopleiding een postgraduaat wordt en afgestudeerden dus een postgraduaat getuigschrift krijgen.

De inhoud, structuur en opbouw van de Vierjarige psychotherapeutenopleiding blijft behouden. Ook de locatie blijft dezelfde. Binnen de opleiding wordt de examen en evaluatieregeling van VIVES gevolgd.

Wat betekent deze samenwerking voor toekomstige en huidige I.V.-studenten?
 • voor toekomstige I.V.-studenten:
  • De toelatingsvoorwaarden voor toekomstige I.V.-studenten blijven onveranderd.
  • Geïnteresseerden komen nog steeds op intakegesprek bij de Educatieve Academie. Na de positieve evaluatie van dit gesprek door de Academie kan de kandidaat zich inschrijven bij de Educatieve Academie. In een latere fase krijgt de student een uitnodiging om zich ook bij Vives Hogeschool in te schrijven. Deze tweede inschrijving is noodzakelijk, maar volledig kosteloos. Wie al ingeschreven is voor academiejaar 2017-2018 mag een uitnodiging tot inschrijving bij Vives verwachten.
  • Alle studenten krijgen een studentenkaart.
  • Na de succesvolle afronding van de vierjarige opleiding krijgt de student een postgraduaat getuigschrift.
 • voor huidige I.V.-studenten:
  • Studenten die in het academiejaar 2017-2018 in het eerste tot derde jaar zitten, vallen onder het samenwerkingsverband. Zij krijgen een uitnodiging om zich kosteloos online bij Vives in te schrijven. Na de succesvolle afronding van de vierjarige opleiding krijgen ze een postgraduaat getuigschrift.
  • Studenten die in het academiejaar 2017-2018 in het vierde jaar zitten, vallen (voolopig) niet onder het samenwerkingsverband. Dit heeft te maken met een lager aantal stage-uren. De Educatieve Academie onderhandelt met Vives over de mogelijkheid dat studenten die vrijwillig meer stage-uren opnemen toch een postgraduaatgetuigschrift krijgen. Meer nieuws hierover volgt.