EXPO 17 jaar afstudeergeschenken

Het tij keert

Vloed ebt weg

Er liggen schatten op het strand

Takken, stenen, schelpen, touwen, plankjes.

17 jaar lang verzamelde Theodoor Dirkx ze aan de vloedlijn.

Mooie woorden die nieuwe huiskunstenaar Katrien Cassiers voor haar voorganger noteerde. In Theo’s handen ontstonden geschenken voor de mensen die na vier jaar therapeutenopleiding door de afstudeerpoort de weide wereld in trokken, de thuishaven verlatend om zichzelf verder in de wereld te zetten. Rituele voorwerpen die daarbij steun, mandaat, bedding of houvast gaven en die in veel praktijkruimtes van I.V.-therapeuten een plek kregen.

Na 17 jaar was de Afstudeerdag dit jaar de eerste waar Theo niet meer voor de geschenken en het bijhorende ritueel instond. In onze cafetaria loopt een beknopte overzichtstentoonstelling van de staffen, kommen, stokgeesten, driehoeken, wierookhouders, scepters, passers, krijgers en hangers die kersverse I.V.-therapeuten in de voorbije 17 jaar meekregen bij hun afzwaai. Het was voor hen een bijzondere uitgeleide. We hopen dat deze tentoonstelling dat voor Theo ook een beetje mag zijn.

750, en dat is een ruwe schatting, bijeengesprokkelde, liefdevol verbonden unieke werkstukken voor afstudeerders en een paar honderd geschenken voor docenten en mentoren. Dat is meer dan een steen in de rivier verlegd.

DANK! DANK! DANK!
Een grote dank aan Theo voor 17 jaar bezielde afstudeergeschenken en een grote dank aan de I.V.-therapeuten die hun afstudeergeschenk voor de expo leenden.

Praktische info:
Je kan deze expo van 16 mei tot eind juni 2022 in de cafetaria van de Educatieve Academie tijdens de openingsuren bewonderen.