Levenskunst als therapeutisch principe

In deze tweedaagse training zal nagegaan worden wat onder eigentijdse levenskunst kan worden verstaan, hoe een synthese van de westerse en oosterse psychologie en bewustzijnsfilosofie de hedendaagse mens kan helpen om tot meer levenskunst te komen en wat daarbij de mogelijke bijdrage van de moderne neurowetenschappen kan zijn.