Therapeutisch werken met mindfulness en compassie (WACHTLIJST)

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf” ― Jon Kabat-Zinn

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in het brede welzijnslandschap. In deze jaaropleiding leggen we de focus op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrekken daarbij vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen (zoals MBCT, ACT, …) met elkaar gemeen hebben, en je leert hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve manier kan toepassen bij diverse cliënten en psychische klachten. Daarnaast zal er ook veel aandacht besteed worden aan het werken rond acceptatie en zelfcompassie, een onlosmakelijk onderdeel van een evenwichtige mindfulness praktijk.

Het zelf ervaren, oefenen en trainen van mindfulness is onontbeerlijk voor een goede en doorleefde implementatie in je werk met cliënten. Dit vormt, naast het leren en trainen van praktische vaardigheden een belangrijk deel van de opleiding. Je zal er dus warm voor worden gemaakt om zelf regelmatig te mediteren, en op andere manieren mindfulness te integreren in je eigen leven.

DOEL

 • Kennismaken met mindfulness en compassietraining en toepassen op uitdagingen in eigen leven
 • Versterken van jezelf als mindful hulpverlener
 • Verantwoord en doelgericht kunnen begeleiden van mindfulness meditaties en op mindfulness gebaseerde therapeutische technieken
 • Overzicht krijgen van verschillende op mindfulness gebaseerde therapievormen, en dieper inzicht verwerven in de gemeenschappelijke basis, de boeddhistische psychologie. Het vertalen van deze inzichten naar een brede en integratieve praktijk.
 • Leren over recente wetenschappelijke inzichten, bv. de heilzame effecten van mindfulness- en compassiebeoefening op de werking van de hersenen en ons zenuwstelsel.

DEELTHEMA’S

 • Mindfulness in het dagelijkse leven
 • Mythes en misverstanden rond mindfulness
 • Wat is lijden? Kennismaking met boeddhistische psychologie
 • De mindful therapeut
 • Wijsheid en compassie in therapie
 • Inzichten uit onderzoek en de relevantie voor de therapeutische praktijk
 • Boeddhistische psychologie vs. Westerse therapiemodellen, overeenkomsten en verschillen
 • Mindfulness neurobiologisch bekeken
 • Mindfulness als onderdeel in een breder integratief behandelingsmodel
 • De therapeutische toepassing van mindfulness: heilzame effecten en valkuilen
 • Mindfulness in de behandeling van depressie, angststoornissen, burn-out, slaapstoornissen, eetstoornissen, problemen gerelateerd aan ADHD, omgaan met chronische pijn, …
 • Mindfulness en compassie, en het werken met de innerlijke criticus

METHODE
Mindfulness- en compassietraining, theorie, ervaringsleren, practica, casusbesprekingen, huiswerkopdrachten

DOELGROEP
Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters, coaches, counselors, kortom ieder die individueel met mensen aan verandering, heling en persoonlijke groei werkt.
Enige ervaring met mindfulness of andere meditatievormen is meegenomen, maar niet noodzakelijk om te starten met deze training.
Wie voor deze opleiding wil inschrijven en geen therapeutische vooropleiding of eigen praktijkervaring van minimum vijf jaar heeft, bevelen wij warm aan om de basismodule de therapeutische werkrelatie te volgen.
De docenten hebben steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

Begeleiding
Marco Alibertis

PRIJS
Zonder basismodule

930 euro
Met basismodule (lees hier meer over de basismodule)
1130 euro
Betaal met KMO-portefeuille

WAAR
Educatieve Academie
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

WANNEER
8 maandagen
(2021) 4 oktober, 8 november, 20 december, (2022) 10 januari, 31 januari, 21 februari, 7 maart en 28 maart.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Deze opleiding komt in het schooljaar 2021-2022 in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (voor mensen die in Vlaanderen werken) en voor Betaald Educatief Verlof (voor mensen die in Brussel werken).  

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.