De mogelijkheden van het DOEN: actiegerichte interventies in de psychotherapie

Al te vaak praten we een hele sessie vol. Cliënten krijgen inzichten en leren zichzelf en hun patronen kennen. Maar praten alleen is niet altijd voldoende en ook niet voor elke cliënt weggelegd.
Cliënten (en therapeuten ?) blijven graag in de veiligheid van woorden en gedachten. Wanneer je gaat doen help je jouw cliënt om ook te ervaren. Het gericht handelen maakt een thema voelbaarder, concreter en echter. Best spannend dus. Met acties maak je de brug tussen de veilige therapeutische omgeving en de buitenwereld waarin veranderingen effectief verwezenlijkt moeten worden.

EEN ARSENAAL AAN MOGELIJKHEDEN 
Er bestaat een rijk aanbod van actiegerichte interventies. Je hebt nochtans niet altijd vaststaande methoden nodig om de overstap te maken naar het doen.
In deze training worden gekende methoden terug aan het licht gebracht én leer je hoe je met aangereikte thema’s aan de slag kan met algemene technieken.

Je krijgt een overzicht van het rijke gamma waaronder vormgeven, lichaamswerk, symbolisering met voorwerpen, duplo’s, Voice Dialogue, visualisering en vele andere mogelijkheden. De focus ligt hierbij niet op het aanleren van de concrete methodes zelf, maar wel op het maken van de brug tussen woorden en acties.

Vanuit casussen bekijken we wat de opties zijn en duiken we af en toe zelf in de ervaring. We zoeken uit welke vooroordelen de drempel verhogen. En we gaan ook op zoek naar wat jou als therapeut tegenhoudt om in actie te komen met jouw cliënten.

DOELGROEP
We bouwen verder op de I.V.-kaders en de aangereikte methoden binnen de vierjarige I.V.-opleiding. Maar ook voor therapeuten met een andere scholing is actiegericht werken een grote meerwaarde. Alle hulpverleners welkom!

BEGELEIDER
Tinne Matheussen

WANNEER
1 maandag en 1 dinsdag
28 en 29 november 2022
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro –
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro –
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.