Touw in Psychologies

Onze vrienden van TOUW vzw staan in het oktobernummer van Psychologies Magazine. In de rubriek ‘Project in the picture’ krijgen twee van de drijvende krachten achter TOUW, nl. Marleen Van Laere en Ann Bilsen, de kans om uit de doeken te doen waar TOUW voor staat, waarom TOUW nodig is in onze huidige maatschappij en wat de uitdagingen van TOUW zijn.

Ken je TOUW nog niet? TOUW is een vzw die cliënten die het financieel moeilijk hebben 10 kosteloze sessies psychotherapie aanbiedt, twee per maand, telkens op een woensdag. TOUW is een vijftal jaren geleden door de Educatieve Academie opgericht. De sessies op woensdag gaan trouwens ook in onze gebouwen door en worden door IV-therapeuten (soms nog in opleiding) begeleid.

Lees het artikel in het oktober/novembernummer van Psychologies Magazine, nu in de boekhandel verkrijgbaar en vind nog meer informatie op de website van TOUW.