Brainspotting – Fase 2

Wat is brainspotting?
Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Zo bereikt Brainspotting ook die gebieden in de hersenen waar (nog) geen specifieke herinneringen liggen opgeslagen.
Brainspotting werkt vanuit het z.g.:”dual attunement frame” Dat wil zeggen dat zowel de klinische relatie met onze cliënten als ook de neurofysiologie van onze cliënten het uitgangspunt vormt voor deze methodiek.
Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die onze kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Wat houdt fase 2 in?
De fase 2 Brainspotting-training  is voor gevorderde Brainspotting-therapeuten die reeds fase 1 hebben gevolgd. De fase 2 training biedt verdieping zodat je na afloop in staat bent om Brainspotting toe te passen op specifieke vraagstukken.

De training duurt drie dagen en begint met een recap van fase 1:

 • Inside Window-, Outside Window en Gazespotting-techniek
 • Grondhouding en interactie met cliënten gedurende een Brainspotting-sessie: Dual Attunement
 • Frame
 • The uncertainty principle.

Gevolgd door deze nieuwe onderwerpen:

 • 3-Dimensionele Brainspotting-technieken
 • One-eyed Brainspotting
 • Z-Axis: close and far
 • Rolling Brainspotting
 • Activatie van de nervus vagus middels de oculo-cardiale reflex
 • Trauma en het brein
 • Brainspotting in specifieke situaties of met specifieke aandoeningen.

Begeleiders
Marie-José Boon

Bénédicte Leys

Wanneer

1 maandag en 2 dinsdagen

4, 5 en 12 november 2019

Telkens van 9u tot 17u (1 uur lunchpauze)

 

Prijs
650 Euro

(voorschot 150 euro –
+ 500 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)