Morpheus op de sofa

werken rond slaapstoornissen

Meer en meer komen we in onze praktijk mensen tegen die worstelen met slaapproblemen. Dikwijls zijn deze de oorzaak van een verminderd lichamelijk en geestelijk welbevinden, soms zijn ze een symptoom van een dieper liggend probleem. In deze training gaan we bekijken hoe we onze cliënten kunnen begeleiden naar een betere nachtrust. Op praktisch vlak wordt er een ruim inzetbaar methodiekenkader aangereikt. We streven naar een integrale aanpak, waarbij verschillende methodieken aangewend kunnen worden naargelang de factoren die bijdragen aan het slaapprobleem.